Oehlenschlægersgades Skole

Oehlenschlægersgades Skole har gennemgået en bæredygtig helhedsrenovering og udbygning. Skolen ligger i en tæt bykontekst midt på Vesterbro og består af en sammensætning af bygninger opført i forskellige tidsperioder. Udvidelsen og omdisponeringen af skolens funktioner skal derfor forbedre logistiske og arealmæssige udfordringer. Skolen er udvidet med en ny bygning i 5 etager mellem fritidshjemmet Saxoly […]

Kellersvej

Området på Kellersvej fungerer i dag som institution for psykisk og fysisk handicappede, indeholdende boliger og aktivitetstilbud. DOMINIA har været bygherrerådgiver i forbindelse med gennemførelse af arkitektkonkurrence for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse på området. Arkitektkonkurrencens formål har sammenfattet været, at fremkomme med et forslag til en helhedsplan for etablering af 78 almene boliger […]

Islevtoften

Sagen omhandler helhedsrenovering af 226 boliger i Rødovre. Projektet blev angrebet med en bæredygtig helhedstanke, der fokuserede på både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold i alle beslutninger. Der var et udvidet fokus på de energimæssige udfordringer og løsninger, som kommer beboerne til gode i den sidste ende. Renoveringen omfattede etablering af nye boligtyper i forskellige størrelser, […]

Taastrupgaard

Nedrivning af 8 boligblokke i Taastrupgaard. Nedrivningen sker som led i en udviklingsplan for området, der vil nedbringe antallet af almene boliger med 60 pct. inden 2030. Et krav som stilles til boligområder på den såkaldte hårde ghettoliste. En foreløbig beregning viser, at husene rummer 35.000 ton beton. Alt affald vejes og den endelig mængde gøres […]