Nordre Fasanvej

På hjørnet af Nordre Fasanvej og Holger Danskes vej ligger en ejendom bestående af 6 sammenbyggede bygninger med et samlet etageareal på ca. 5000 m2. Her har Søndergaard stået for en indvendig rydning. Projektet på Nordre Fasanvej har stort fokus på at leve op til cirkulære krav. I dette projekt har vi været underlagt BREAM. […]

CLEAN – Kolding og Faxe

Fokus i dette projekt var at styrke innovationen i opgaveløsningen via større kvalitativ genanvendelse og afsætning af materialerne efter nedrivning. Det var desuden en integreret del af projektet, at de bedste/mest vindende idéer skulle gennemføres i praksis for dermed at skabe et større og bedre marked for oparbejdning og handel med/eksport af genbrugsbyggematerialer. Vi måtte […]

Socialøkonomisk projekt overtager tømmer fra nedrivning

På hjørnet af Nordre Fasanvej og Holger Danskes vej ligger en gammel ejendom, der består af 6 sammenbyggede bygninger med et samlet etageareal på ca. 5000 m2. Ejendommen er saneret og ryddet indvendigt, så den nu står klar til renovering. Udover lofter, vægge og gulve, er der blevet fjernet en masse reglar (også kaldet lægter) […]

Jagtvej 169 A+B

Nedrivningen af Jagtvej 169 er på mange måder et enestående projekt. Med særligt fokus på ressourceforlængelse, er det lykkedes at genanvende eller genbruge 90 % af byggematerialerne fra den oprindelige bygning. Alt fra bærende bjælker til gamle mursten og akustiklofter er blevet solgt videre. Andre materialer er blevet renset direkte på pladsen og brugt i […]

Oehlenschlægersgades Skole

Kort om projektet Oehlenschlægersgades Skole har gennemgået en bæredygtig helhedsrenovering og udbygning. Skolen ligger i en tæt bykontekst midt på Vesterbro og består af en sammensætning af bygninger opført i forskellige tidsperioder. Udvidelsen og omdisponeringen af skolens funktioner skal derfor forbedre logistiske og arealmæssige udfordringer. Skolen er udvidet med en ny bygning i 5 etager […]

Kellersvej

Området på Kellersvej fungerer i dag som institution for psykisk og fysisk handicappede, indeholdende boliger og aktivitetstilbud. DOMINIA har været bygherrerådgiver i forbindelse med gennemførelse af arkitektkonkurrence for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse på området. Arkitektkonkurrencens formål har sammenfattet været, at fremkomme med et forslag til en helhedsplan for etablering af 78 almene boliger […]

Islevtoften

Sagen omhandler helhedsrenovering af 226 boliger i Rødovre. Projektet blev angrebet med en bæredygtig helhedstanke, der fokuserede på både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold i alle beslutninger. Der var et udvidet fokus på de energimæssige udfordringer og løsninger, som kommer beboerne til gode i den sidste ende. Renoveringen omfattede etablering af nye boligtyper i forskellige størrelser, […]

Taastrupgaard

På baggrund af en ny helhedsplan for Taastrupgård og som led i at fjerne boligområdet fra myndighedernes liste over udsatte boligområder skal bebyggelsen reduceres med 20 % og dermed fjernes fra ”Ghettolisten”. I projektet er samlet over 26.000 m2 bygningsmasse med tilhørende udearealer og installationer fjernet for at gøre området mere åbent samt gøre plads […]