The Hive, Nordvest

Vi har haft fornøjelsen af at arbejde på et omfattende nedrivningsprojekt hos The Hive i Nordvest. Under projektets forløb håndterede vi professionelt nedkraningen af betydelige ventilationsrør fra taget og fjernelsen af sandblæsningssand efter behandlingen af omkring 3000 m2 TT-bjælker og vægge. Vores indsats omfattede også omhyggelig håndtering af det betydelige materiale, der blev genereret under […]

Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Genopygning af historie: Diakonissestiftelsens renovering med genbrugsmursten I Frederiksberg har vi haft privilegiet af at deltage i en opgave for Diakonissestiftelsen. Vores ansvar omfattede miljøsanering og delvis nedrivning, hvori vi fjernede en tilbygning. Efter tilbygningens fjernelse viste hovedbygningens facade sig mangelfuld i mange sten, og her kunne murstenene fra tilbygningen genanvendes. Disse mursten afrensede vi […]

Musicon, Roskilde

Roskilde Kommune har pr. juni 2023 igangsat en selektiv nedrivning af Hal 12 ved Musicon området. Vi er utroligt stolte af at påtage os rollen på Musicon i Roskilde, hvor vores mål er at sikre, at så mange materialer som muligt genbruges eller genanvendes. Vores engagement i Musicon er mere end bare en byggeopgave – […]

Nykøbing Falster Sygehus

Ved udvidelsen af sygehuset i Nykøbing Falster blev de gamle sygeplejeblokke revet ned for at skabe plads. Dette omfattede følgende: Fjernelse og bortskaffelse af den eksisterende udvendige trappe ved bygning 16. Fjernelse af den eksisterende udvendige vareelevator. Fjernelse af de eksisterende støttemure, terrændæk og lignende ved nedgangen til kælderen i gavlen.  

Engelholm Allé, Høje Taastrup

Bygningsstyrelsen købte en ejendom på Engelholm Allé 1 i Høje Taastrup, der strakte sig over cirka 16.000 m2. Ejendommen befandt sig i god stand, men der var behov for indvendig modernisering og ombygning for at imødekomme pladsbehovet for omkring 700 medarbejdere fra Skatteforvaltningen, i modsætning til de tidligere 350 medarbejdere. Der blev gennemført en omfattende […]

NOVO i Bagsværd

Totalnedrivning af tre bygninger i det gamle Novozymes. Bygningerne er fra 1970’erne og har fungeret som laboratorier. Som del af opgaven etablerede vi en midlertidig grusvej. Vi står for rydning af let inventar, miljøsanering og totalnedrivning. Cirkulær nedrivning Stort fokus på genbrug af ressourcer, herunder en masse stikkontakter. Tagpap til back-to-back løsning. Knusning af beton […]

Damhusengen Skole

Som en del af TRUST samarbejdet, står vi for nedrivningen af Damhusengen Skole. I Vanløse skal de have bygget en ny skole og vi står derfor for miljøsanering, indvendig rydning og totalnedrivning af skolen. Dette projekt har fokuseret på udviklingen af miljøvenlige løsninger gennem oprettelsen af unikke genbrugsstier til materialerne. Materialerne genbruges i videst muligt […]

Helmers Hus

Indvendig rydning af stor bevaringsværdi bygning i København lige ud til Rådhuspladsen. Sanering og rydning af 14.500 kvadratmeter fordelt over 5 etager plus kælder. Afrensning af vægge, søjler, lofter og gulve. Bevaring af stuklofter. Nedrivning af betondæk i gården. Inddragelse af FRAK-ungarbejdere. Afsætning af en stor mængde ressourcer til direkte genbrug via Klaravik. Døre er […]

Nordre Fasanvej

På hjørnet af Nordre Fasanvej og Holger Danskes vej ligger en ejendom bestående af 6 sammenbyggede bygninger med et samlet etageareal på ca. 5000 m2. Her har Søndergaard stået for en indvendig rydning. Projektet på Nordre Fasanvej har stort fokus på at leve op til cirkulære krav. I dette projekt har vi været underlagt BREAM. […]

CLEAN – Kolding og Faxe

Fokus i dette projekt var at styrke innovationen i opgaveløsningen via større kvalitativ genanvendelse og afsætning af materialerne efter nedrivning. Det var desuden en integreret del af projektet, at de bedste/mest vindende idéer skulle gennemføres i praksis for dermed at skabe et større og bedre marked for oparbejdning og handel med/eksport af genbrugsbyggematerialer. Vi måtte […]