Undgå ekstraarbejder

Ofte ser vi, at udbudsmaterialet for en nedrivningsopgave ikke tager tilstrækkeligt højde for miljøfarlige stoffer, at tidsplanen er urealistisk stram, eller at der kun medfølger tegninger over fremtidige forhold – samtidig med at beskrivelsen for eksisterende forhold er mangelfuld. Dermed risikerer bygherre pludselig at stå med en uforudset stor udgift, fordi arbejdet efterfølgende skal udføres som ekstraarbejder.

Vil du gerne sikre dig mod uforudsete ekstraarbejder, tilbyder vi også fast pris-konceptet. Det vil sige, at du kan få en fast pris på din opgave og på den måde slippe for uventede udgifter.

Vi kan med mere end 60 års erfaring garantere professionel og effektiv assistance indenfor alle processer i byggeriet – lige fra miljøscreening, til anmeldelser, arbejdsmiljøkoordinering og korrekt håndtering, bortskaffelse og dokumentering af affald og ressourcer. Processerne kan illustreres således:

Systematiseret og effektiv

Vi udfører hvert år 250-300 sager, hvor vi genererer over 300.000 ton affald. Vi har en omfattende og specialiseret maskinpark, mere end 150 fastansatte medarbejdere, eget værksted samt en smidig og fleksibel infrastruktur, som sikrer, at vi altid har det rigtige materiel og det rigtige mandskab til opgaven. Vi er eksperter i komplekse opgaver og bliver typisk valgt, når der stilles store krav til metoder, miljø, sikkerhed, tid og kvalitet.

Certificeret styring

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. For dig som kunde betyder det en systematiseret og effektiv styring af vores processer, som sikrer, at der ikke falder noget ned imellem to stole. Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening) som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores arbejde udføres korrekt i henhold til lovgivningen.

Afdæk risici i projekteringsfasen

For at kunne tilbyde en fast pris kræver det, at vi er med på sidelinjen allerede i projekteringsfasen. Vi ved, hvor de farlige stoffer findes (også dem som analysefirmaerne ikke finder). Vi gennemskuer hurtigt en urealistisk tidsplan, og vi er eksperter i at beregne affaldsfraktioner og mængder samt spotte utilstrækkelig eller manglende beskrivelser i udbudsmaterialet. Med os på sidelinjen i projekteringsfasen har du størst mulighed for at undgå dyre ekstraregninger.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt os endelig. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.