Spar penge – og undgå uforudsete ekstraarbejder

Vi har ofte set, at udbudsmaterialet for nedrivningsopgaver ikke tager tilstrækkelig højde for miljøfarlige stoffer, at tidsplanen er urealistisk stram, eller at der kun er tegninger over fremtidige forhold, mens beskrivelsen af de eksisterende forhold er mangelfuld. Dette kan føre til uforudsete omkostninger for bygherren, da ekstraarbejder pludselig bliver nødvendige.

Hvis du ønsker at sikre dig mod uforudsete ekstraarbejder, tilbyder vi også fast pris-konceptet. Det betyder, at du kan få en fast pris på din opgave og undgå uventede udgifter.

Med over 60 års erfaring kan vi garantere professionel og effektiv assistance i alle byggeriets processer. Vi dækker alt fra miljøscreening, anmeldelser og arbejdsmiljøkoordinering til korrekt håndtering, bortskaffelse og dokumentation af affald og ressourcer.

Vores ekspertise sikrer, at du undgår overraskelser og opnår økonomisk tryghed i dit byggeprojekt.

Processerne kan illustreres således:

 

figur over nedrivningsproces

 

Afdæk risici i projekteringsfasen

For at kunne tilbyde en fast pris kræver det, at vi er med på sidelinjen allerede i projekteringsfasen.

  • Vi ved, hvor de farlige stoffer findes – også dem, som analysefirmaerne måske ikke opdager
  • Vi gennemskuer hurtigt en urealistisk tidsplan
  • Vi er eksperter i at beregne affaldsfraktioner og mængder
  • Vi kan spotte utilstrækkelig eller manglende beskrivelser i udbudsmaterialet

Ved at samarbejde med os i projekteringsfasen kan du opnå større sikkerhed og økonomisk tryghed i dit byggeprojekt.

Kontakt os i dag, og lad os drøfte, hvordan vores ekspertise kan bidrage til at optimere din projekteringsfase og minimere risici.

Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.