Barnekæret

Omfattende miljøsanering og totalnedrivning af landejendom for Egedal Kommune. Opgaven blev tildelt os, da vi tidligere, via godt samarbejde, har udført en række andre projekter af lignende karakter for kommunen. Landejendommen bestod af et hovedhus samt tre længer, dertil et par maskinhaller. Ejendommen havde asbestholdige tagplader, som blev kontrolleret nedtaget og bortskaffet, ligesom bygningerne gennemgik […]

Bygningsstyrelsen

I Bygningsstyrelsens ejendomme beliggende hhv. Slotholmsgade 12 (4 etager) samt Thorvaldsensvej 40 (7 etager) blev der konstateret stærkt forhøjede PCB-værdier i indeklimaet. PCB-værdierne stammede hovedsageligt fra vinduesfugerne og formålet med projekterne var derfor at fjerne, forsegle samt genetablere fugerne for at forbedre indeklimaet på både kort og længere sigt. For at komme ind til de […]

Brunhøjskolen

Formål Projektets formål var at nedrive Brunhøjskolen i Holbæk Kommune. Der var fra projektets start fokus på en høj grad af genanvendelse, hvilket viste sig at være en god mulighed for økonomiske besparelser. Beskrivelse Brunhøjskolen i Holbæk Kommune, som blev opført i 1969-1971, beståede af ca. 2.000 m² i alt, primært pavillonbygninger med bl.a. bærende […]

Betty Nansens Allé 51-53

I foråret 2018 blev Søndergaard prækvalificeret til at give tilbud på en større PCB-sanering for KAB og Frederiksberg Kommune. Tildelingskriteriet var ’Økonomisk mest fordelagtige’ med følgende vægtning: • Pris 60% • Organisation 20% • Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø under udførelse 20% I sommeren 2018 blev vi tildelt opgaven, da vores samlede tilbud scorede højest. Betty […]

Odin Expressen

Odin Expressen Efter 34 års tro tjeneste skulle Odin Expressen på pension. Der skulle gøres plads til en ny og mere tidssvarende forlystelse; Mælkevejen. Vi blev udvalgt med den bedste løsning på denne meget komplekse nedskæring under yderst snævre forhold. Arbejdet skulle delvis foregå om natten og der skulle tages stor hensyn, da resten af […]

UP Hines, Købermagergade

De historiske bygninger, der ligger mellem Købmagergade og Pilestræde som nabo til Rundetårn og Trinitatis kirke i indre København skulle bygges om til et spektakulært firestjernet hotel. Det er den internationale ejendomsinvesteringsfirma Hines med hovedkontor i Houston, Texas, der har indgået aftale med den europæiske hoteloperatør 25hours Hotels om at udvikle et boutiquehotel med 243 […]

Vandtårnet ved DTU

Vandtårnet med en højde på 30 meter var beliggende ved DTU på Centrifugevej, 2800 Kongens Lyngby. Nedrivningen omfattede hele vandtårnet, som var udført i hårdt armeret betonkonstruktioner inkl. kælder, fundamenter, elevator, ståltrappe samt alle tilhørende installationer mv. Tårnet var ved projektstart tømt for vand. Kloak blev fjernet, og der blev placeret en ny brønd i […]

Taastrupgaard

På baggrund af en ny helhedsplan for Taastrupgård og som led i at fjerne boligområdet fra myndighedernes liste over udsatte boligområder skal bebyggelsen reduceres med 20 % og dermed fjernes fra ”Ghettolisten”. I projektet er samlet over 26.000 m2 bygningsmasse med tilhørende udearealer og installationer fjernet for at gøre området mere åbent samt gøre plads […]

Albo & Kongsholmcentret

En del af Kongsholmscentret nedbrændte i 2009, og efter at have stået som en brandtomt i adskillige år, blev der genopført et nyt morderne Kulturhus. Resten af Kongsholmcentret, dog ikke ”Festsalen”, trængte til en gennemgribende renovering, hvor det blev vurderet, at det bedst kunne betale sig at nedrive resten af bebyggelsen for genopførelse af et […]

KB Hallen

Fredags den 20. februar 2015 begyndte en nedrivningsmaskine på 50 tons at bide sig gennem KB Hallens facade. Den 77 år gamle hal udbrændte i 2011, og bygningen har ikke været til at redde, idet branden dannede så meget varme, at det armerede jern under betonen blev så ødelagt, at man ikke ville kunne bygge […]