Musicon, Roskilde

Roskilde Kommune har pr. juni 2023 igangsat en selektiv nedrivning af Hal 12 ved Musicon området. Vi er utroligt stolte af at påtage os rollen på Musicon i Roskilde, hvor vores mål er at sikre, at så mange materialer som muligt genbruges eller genanvendes. Vores engagement i Musicon er mere end bare en byggeopgave – […]

Filadelfia, Dianalund

Søndergaard står for nedrivningen af flere bygninger ved Epilepsihospitalet Filadelfia og Center for Neurorehabilitering. Filadelfia, grundlagt i 1897 af lægen Adolph Sell, er en selvejende institution beliggende i Dianalund i Sorø Kommune. De driver Danmarks eneste epilepsihospital, Center for Neurorehabilitering og en specialskole. Filadelfia fungerer som paraplyorganisation for flere institutioner inden for sundhedsområdet. Tidplanen overlapper, […]

NOVO i Bagsværd

Totalnedrivning af tre bygninger i det gamle Novozymes. Bygningerne er fra 1970’erne og har fungeret som laboratorier. Som del af opgaven etablerede vi en midlertidig grusvej. Vi står for rydning af let inventar, miljøsanering og totalnedrivning. Cirkulær nedrivning Stort fokus på genbrug af ressourcer, herunder en masse stikkontakter. Tagpap til back-to-back løsning. Knusning af beton […]

Damhusengen Skole

Som en del af TRUST samarbejdet, står vi for nedrivningen af Damhusengen Skole. I Vanløse skal de have bygget en ny skole og vi står derfor for miljøsanering, indvendig rydning og totalnedrivning af skolen. Dette projekt har fokuseret på udviklingen af miljøvenlige løsninger gennem oprettelsen af unikke genbrugsstier til materialerne. Materialerne genbruges i videst muligt […]

Barnekæret

Omfattende miljøsanering og totalnedrivning af landejendom for Egedal Kommune. Opgaven blev tildelt os, da vi tidligere, via godt samarbejde, har udført en række andre projekter af lignende karakter for kommunen. Landejendommen bestod af et hovedhus samt tre længer, dertil et par maskinhaller. Ejendommen havde asbestholdige tagplader, som blev kontrolleret nedtaget og bortskaffet, ligesom bygningerne gennemgik […]

Bygningsstyrelsen

I Bygningsstyrelsens ejendomme beliggende hhv. Slotholmsgade 12 (4 etager) samt Thorvaldsensvej 40 (7 etager) blev der konstateret stærkt forhøjede PCB-værdier i indeklimaet. PCB-værdierne stammede hovedsageligt fra vinduesfugerne og formålet med projekterne var derfor at fjerne, forsegle samt genetablere fugerne for at forbedre indeklimaet på både kort og længere sigt. For at komme ind til de […]

Betty Nansens Allé 51-53

I foråret 2018 blev Søndergaard prækvalificeret til at give tilbud på en større PCB-sanering for KAB og Frederiksberg Kommune. Tildelingskriteriet var ’Økonomisk mest fordelagtige’ med følgende vægtning: • Pris 60% • Organisation 20% • Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø under udførelse 20% I sommeren 2018 blev vi tildelt opgaven, da vores samlede tilbud scorede højest. Betty […]

Odin Expressen

Odin Expressen Efter 34 års tro tjeneste skulle Odin Expressen på pension. Der skulle gøres plads til en ny og mere tidssvarende forlystelse; Mælkevejen. Vi blev udvalgt med den bedste løsning på denne meget komplekse nedskæring under yderst snævre forhold. Arbejdet skulle delvis foregå om natten og der skulle tages stor hensyn, da resten af […]

UP Hines, Købermagergade

De historiske bygninger, der ligger mellem Købmagergade og Pilestræde som nabo til Rundetårn og Trinitatis kirke i indre København skulle bygges om til et spektakulært firestjernet hotel. Det er den internationale ejendomsinvesteringsfirma Hines med hovedkontor i Houston, Texas, der har indgået aftale med den europæiske hoteloperatør 25hours Hotels om at udvikle et boutiquehotel med 243 […]

Vandtårnet ved DTU

Vandtårnet med en højde på 30 meter var beliggende ved DTU på Centrifugevej, 2800 Kongens Lyngby. Nedrivningen omfattede hele vandtårnet, som var udført i hårdt armeret betonkonstruktioner inkl. kælder, fundamenter, elevator, ståltrappe samt alle tilhørende installationer mv. Tårnet var ved projektstart tømt for vand. Kloak blev fjernet, og der blev placeret en ny brønd i […]