Hovedentreprise

citat kundeanmeldelse søndergaard

Vi udfører med jævne mellemrum hoved- eller totalentreprise direkte for bygherren eller dennes rådgiver.

Det er typisk på sager, hvor der

er omfattende miljøsanering, at vi går ind og varetager hovedentreprisen med nedrivning og miljøsanering. Når vi er færdige med vores arbejde, opstarter selve renoveringen eller opbygningen i en ryddet og helt ren og klar bygning. Denne del af projektet varetages typisk af en sædvanlig total- eller hovedentreprenør i egen entreprise.

Vælger du os, kan du være sikker på tryghed og ordentlighed.

 

 

 

Systematiseret og effektiv

Certificeret styring

Plan for sikkerhed og sundhed

Hos Søndergaard har vi mere end 60 års erfaring i nedrivning og miljøsanering og udfører hvert år 250-300 sager, hvor vi genererer over 300.000 ton affald.

Vi har en omfattende og specialiseret maskinpark, mere end 150 fastansatte medarbejdere, eget værksted samt en smidig og fleksibel infrastruktur, som sikrer, at vi altid har det rigtige materiel og det rigtige mandskab til opgaven.

Vi er eksperter i komplekse opgaver og bliver typisk valgt, når der stilles store krav til metoder, miljø, sikkerhed, tid og kvalitet.

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. For dig som kunde betyder det en systematiseret og effektiv styring af vores processer, som sikrer, at der ikke falder noget ned imellem to stole.

Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening), som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores arbejde udføres korrekt i henhold til lovgivningen.

 

 

Alle vores entrepriseledere er uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer og vil uden problemer kunne påtage sig bygherres koordineringsforpligtelse i udførelsesfasen, jf. bekendtgørelse om bygherres pligter.KMA-afdelingens medarbejdere er ligeledes erfarne koordinatorer og har paradigme for byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) liggende klar til nye opgaver.

Vi klarer også indkøb, instruktion og koordinering af underentrepriser på pladsen, som for eksempel anlægsarbejder, byggepladsdrift, murer, tømrer, el, VVS eller reetableringsarbejder.

 

Spar tid og penge

Når der er tale om projekter med omfattende miljøsaneringer, kan det bedst svare sig for bygherren at udlicitere arbejdet med nedrivning og miljøsanering i entrepriser for sig selv.

Det skyldes, at der kan spares meget tid på ikke at skulle tage hensyn til andre faggruppers arbejde, ligesom bygherre ofte vil kende de faktiske omkostninger på forhånd.

Samtidig er det værd at huske på, at hård konkurrence betyder lave priser på de udbudte opgaver, mens prisen på uforudsete ekstraopgaver stiger til listeprisen.

Ofte vil der også være en hovedentreprenør involveret, og så bliver prisen yderligere skruet op.

Kontakt os og lad os drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig med dit nye projekt. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.