Hovedentreprise

Vi er specialiseret i at udføre hoved- eller totalentrepriser direkte for bygherren eller deres rådgiver inden for nedrivning. Med vores omfattende erfaring inden for området sikrer vi effektive og professionelle løsninger til selv de mest komplekse projekter.

Når det kommer til opgaver med omfattende miljøsanering, træder vi til og varetager hovedentreprisen med nedrivning og miljøsanering. Vi sørger for en omhyggelig og grundig gennemførelse af arbejdet, således at den efterfølgende renovering eller opbygning kan starte i en ryddet og fuldstændig ren og klar bygning. Denne fase af projektet overtages typisk af en almindelig total- eller hovedentreprenør i deres eget ansvarsområde.

Når du vælger os som din partner, kan du være tryg og forvente et højt niveau af professionalisme og integritet. Vi lægger stor vægt på ordentlighed og sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende standarder og regler.

Kontakt os i dag for at drøfte dine nedrivnings- og miljøsaneringsbehov.

nedrivning enemærke

Vælger du os, kan du være sikker på tryghed og ordentlighed.

 

SYSTEMATISERET OG EFFEKTIV

Hos Søndergaard har vi mere end 60 års erfaring i nedrivning og miljøsanering og udfører hvert år 250-300 sager, hvor vi genererer over 300.000 ton affald.

Vi har en omfattende og specialiseret maskinpark, mere end 150 fastansatte medarbejdere, eget værksted samt en smidig og fleksibel infrastruktur, som sikrer, at vi altid har det rigtige materiel og det rigtige mandskab til opgaven.

Vi er eksperter i komplekse opgaver og bliver typisk valgt, når der stilles store krav til metoder, miljø, sikkerhed, tid og kvalitet.

CERTIFICERET STYRING

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. For dig som kunde betyder det en systematiseret og effektiv styring af vores processer, som sikrer, at der ikke falder noget ned imellem to stole.

Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening), som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores arbejde udføres korrekt i henhold til lovgivningen.

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Alle vores entrepriseledere er uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer og vil uden problemer kunne påtage sig bygherres koordineringsforpligtelse i udførelsesfasen, jf. bekendtgørelse om bygherres pligter. KMA-afdelingens medarbejdere er ligeledes erfarne koordinatorer og har paradigme for byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) liggende klar til nye opgaver.

Vi klarer også indkøb, instruktion og koordinering af underentrepriser på pladsen, som for eksempel anlægsarbejder, byggepladsdrift, murer, tømrer, el, VVS eller reetableringsarbejder.

 

Spar tid og penge

Når der er tale om projekter med omfattende miljøsaneringer, kan det bedst svare sig for bygherren at udlicitere arbejdet med nedrivning og miljøsanering som separate entrepriser.

Dette skyldes, at det sparer meget tid ved ikke at skulle tage hensyn til andre fagområder, og bygherren vil ofte have kendskab til de faktiske omkostninger på forhånd.

Det er også vigtigt at huske, at hård konkurrence fører til lavere priser på de udbudte opgaver, mens prisen på uforudsete ekstraopgaver vil stige til listeprisen.

I mange tilfælde vil der også være en hovedentreprenør involveret, hvilket yderligere øger prisen.

Kontakt os og lad os drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig med dit nye projekt. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.

Vi ser frem til at hjælpe dig med at effektivisere dit projekt og opnå besparelser både i tid og økonomi.

/Søndergaard