Vi fjerner alt og efterlader en pænt ryddet grund

Søndergaard udfører totalnedrivning af bygninger. Hos os får du den nødvendige ekspertise til at nedtage en bygning på korrekt og sikker vis. Vores mange års erfaring har gjort os til nogle af landets førende inden for totalnedrivning. Det kan være alt fra store boligblokke, skoler og vandtårne. Desuden udfører vi sprængningsopgaver.

Læs mere i vores lille udpluk af referencer.

Søndergaard udfører kontrolleret totalnedrivning

Søndergaard håndterer totalnedrivningsopgaver med stor professionalisme. Vores dygtige ansatte er grundigt lært op og får de nødvendige uddannelse og kurser.

Det giver dig som kunde en sikkerhed for, at nedrivningen udføres korrekt. Før vi påbegynder nedrivningen, sikrer vi, at al dokumentation og tilladelser er i orden.

Miljøfarlige stoffer fjernes, før nedrivningen påbegyndes.

Vi tager ansvar og udviser respekt for omgivelserne

I Søndergaard er vi opmærksom på de mange hensyn, der skal tages, når vi river en bygning ned.

Når vi nedriver bygninger, er der ofte tale om brug af tunge maskiner – og i nogle tilfælde også sprængning af bygningsdele. Det siger sig selv, at omgivelserne kan blive generet af støv og støj fra sådan et projekt, ligesom at der kan opstå revnedannelser i omkringliggende bygninger.

Vi udfører altid vores arbejde så nænsomt som overhovedet muligt, så vi undgår at genere omgivelserne mere end allerhøjst nødvendigt. Samtidig sikrer vi varsling af berørte naboer, så de ved præcis hvad og hvornår arbejderne skal foregå. De bliver orienteret via beboerbreve og informationsmøder. Desuden sikrer vi, at adgangsveje og parkeringsforhold kan fungere, mens nedrivningen står på.

Vi foretager affotografering af eksisterende skader og vibrationsmålinger, så vi har dokumentationen i orden, såfremt der alligevel skulle ske uforudsete hændelser.

 

Dokumentationen skal være i orden

Det er vigtigt for os, at du som kunde har tryghed for det “produkt”, vi leverer. Derfor sikrer vi gennem vores kvalitetsprocedurer, at sikkerheds- og miljøregler bliver fulgt. Når opgaven er fuldført, modtager du en kvalitetssikring, som er en rapport over alt, der er udført. Senere kan du fremlægge dokumentation for alt, hvis det bliver aktuelt.

Fleksible og løsningsorienterede

Uanset fremgangmetode er vores fokus altid at løse kundens opgave lige meget hvilke uforudsete udfordringer, vi måtte støde på. Vi er kendt for at være løsningsorienterede og meget fleksible – også når det brænder på udenfor almindelig arbejdstid.

Certificeret styring

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Genbrug – Søndergaard går forrest i branchen

Auktionshus ved Vibenhus Runddel, hvor ressourcer blev givet videre til private og virksomheder

Under en totalnedrivning tager vi hensyn til miljøet. Vi sorterer helst alt affald på stedet, før vi får det transporteret til de korrekte affaldsmodtagere.

Genbrug af ressourcer – alt fra mursten, tømmer, lofter og lettere bygningsdele som inventar – forsøger vi altid at få genbrugt direkte. Søndergaard har stærke samarbejder med en lang række modtagere og innovative producenter af genbrugsprodukter.

Vi ser byggeaffald som ressourcer, der kan genbruges eller genanvendes, så vi sparer ydereligere udvinding af ressourcer. Målet er at kunne genanvende mest muligt, og vi sørger for, at mere end 90 % af materialerne kan bruges på et senere tidspunkt.

Se mere på siden genanvendelse.

Eksempelvis har vi under totalnedrivning for ATP Ejendomme fjernet bygningerne på Jagtvej 169. Denne nedrivning er et godt eksempel på, hvor mange ressourcer, der kan genbruges. Læs mere om Jagtvej 169.

Kontrolleret sprængning

Sprængning af fundamentet

Af og til er det nødvendigt at udføre sprængninger. Det er for eksempel sket, når store fundamentklodser skal fjernes indvendigt, hvor det ikke har været muligt at komme til med maskiner, eller når skorstene og andre bygningsdele skal ned hurtigt. Kontrolleret sprængning er en skånsom form for nedrivning, som typisk medfører færre vibrationsskader end traditionel nedrivning.

Eksempelvis stod vi for at fjerne vandtårnet ved DTU i Lyngby. Her fik vi sprunget fundamentet med 45 kg. nitroglycol af vores samarbejdspartner Wegge.

 

Kontakt os til en snak om, hvad vi kan gøre for dig. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.