Vi fjerner alt og efterlader en pænt ryddet grund

Der skal tages mange hensyn, når man står over for en totalnedrivning. Måske er det kun en del af bygningen, der skal rives ned, og under alle omstændigheder er der omkringliggende bygninger, der skal tages højde for.

Sikkerheden på byggepladsen skal selvfølgelig være i orden, og der skal tages hensyn til miljøet, for eksempel ved at sortere alt affald på stedet. Målet er at kunne genanvende mest muligt, og vi sørger for, at mere end 90 % af materialerne kan bruges på et senere tidspunkt. Se mere på siden genanvendelse.

Systematiseret effektivitet

Vi udfører hvert år 250-300 sager, hvor vi genererer over 300.000 ton affald. Vi har en omfattende og specialiseret maskinpark, mere end 150 fastansatte medarbejdere, eget værksted samt en smidig og fleksibel infrastruktur, som sikrer, at vi altid har det rigtige materiel og det rigtige mandskab til opgaven. Vi er eksperter i komplekse opgaver og bliver typisk valgt, når der stilles store krav til metoder, miljø, sikkerhed, tid og kvalitet.

Med over 60 års erfaring som nedrivningsvirksomhed tør vi godt kalde os selv for eksperter. Det vidner opgaver for eksempelvis Københavns Lufthavne, Amalienborg, Frederiksberg Centret, B&W og Nationalbanken om. Læs mere i vores lille udpluk af referencer.

Certificeret styring

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. For dig som kunde betyder det en systematiseret og effektiv styring af vores processer, som sikrer, at der ikke falder noget ned imellem to stole. Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening), som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores arbejde udføres korrekt i henhold til lovgivningen.

Respekt for omgivelserne

Når vi nedriver bygninger, er der ofte tale om brug af tunge maskiner – og i nogle tilfælde også sprængning af bygningsdele. Det siger sig selv, at omgivelserne kan blive generet af støv og støj fra sådan et projekt, ligesom at der kan opstå revnedannelser i omkringliggende bygninger. Vi udfører altid vores arbejde så nænsomt som overhovedet muligt, så vi undgår at genere omgivelserne mere end allerhøjst nødvendigt. Samtidig sikrer vi varsling af berørte naboer, affotografering af eksisterende skader og vibrationsmåling, så vi har dokumentationen i orden, såfremt der alligevel skulle ske uforudsete hændelser.

Kontrolleret sprængning

Af og til er det nødvendigt at udføre sprængninger. Det er for eksempel sket, når store fundamentklodser skal fjernes indvendigt, hvor det ikke har været muligt at komme til med maskiner, eller når skorstene og andre bygningsdele skal ned hurtigt. Kontrolleret sprængning er en skånsom form for nedrivning, som typisk medfører færre vibrationsskader end traditionel nedrivning.

Fleksible og løsningsorienterede

Uanset fremgangmetode er vores fokus altid at løse kundens opgave lige meget hvilke uforudsete udfordringer, vi måtte støde på. Vi er kendt for at være løsningsorienterede og meget fleksible – også når det brænder på udenfor almindelig arbejdstid.

Kontakt os til en snak om, hvad vi kan gøre for dig. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.