Entreprenøren skal vide, hvad han roder med 

Entreprenøren har ansvaret for, at medarbejdere ikke udsættes for skadelige påvirkninger fra stoffer og materialer.

Det betyder, at arbejdsgiveren er forpligtet til at indhente oplysninger om de materialer, der arbejdes med og de eventuelle særlige risici, der er forbundet med håndteringen af sundhedsskadelige stoffer. Det er et krav i henhold til de nye ændringer i Affaldsbekendtgørelsen, at bygningen kortlægges for alle miljø- og sundhedsskadelige stoffer, så dem der skal arbejde i bygningen ikke udsættes for noget, de ikke kender til. Reglerne kan du se i Arbejdsmiljøloven og i Affaldsbekendtgørelsen.

Bygherrens oplysningspligt

Der er ofte usikkerhed om, hvilken grad af oplysningspligt en bygherre har om miljø- og sundhedsskadelige stoffer. AB18 og ABT18 angiver imidlertid samstemmende:

Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang, udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

I tvister omkring omkostninger til at dække udgifter til korrekt håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er det som regel denne formulering i AB-reglerne, der henvises til.

Som det fremgår, er entreprenøren berettiget til ekstrabetaling, hvis bygherren ikke har oplyst tilstrækkeligt grundlag for entreprenørens prissætning i udbudsmaterialet. Her kan der for eksempel mangle oplysninger om placering, omfang og koncentrationer af de miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Hvem er affaldsproducent?

Affaldsproducenten har pligt til at håndtere, herunder behandlebygge- og anlægsaffaldet korrekt. Som udgangspunkt er det bygherren, som er affaldsproducent, men typisk overtager entreprenøren dette ansvar. Dette betyder, at affaldsproducentens forpligtelser påhviler entreprenøren, og affaldet vil derfor blive til erhvervsaffald, uanset om affaldet stammer fra en privat bolig. Entreprenøren skal med andre ord anmelde affaldet og sikre, at såvel kommunens anvisning og løbenummer følger affaldet til modtager. Læs mere i Affaldsbekendtgørelsen.

Det er på den baggrund afgørende, at der indgås klare aftaler om, hvem der ejer materialerne, før de bliver til affald – for dermed at afgøre, hvem der er affaldsproducent.

Læs om bygherres pligter.

Læs om rådgivers pligter.