Barnekæret

Omfattende miljøsanering og totalnedrivning af landejendom for Egedal Kommune. Opgaven blev tildelt os, da vi tidligere, via godt samarbejde, har udført en række andre projekter af lignende karakter for kommunen. Landejendommen bestod af et hovedhus samt tre længer, dertil et par maskinhaller. Ejendommen havde asbestholdige tagplader, som blev kontrolleret nedtaget og bortskaffet, ligesom bygningerne gennemgik […]

CLEAN – Kolding og Faxe

Fokus i dette projekt var at styrke innovationen i opgaveløsningen via større kvalitativ genanvendelse og afsætning af materialerne efter nedrivning. Det var desuden en integreret del af projektet, at de bedste/mest vindende idéer skulle gennemføres i praksis for dermed at skabe et større og bedre marked for oparbejdning og handel med/eksport af genbrugsbyggematerialer. Vi måtte […]

Tivolihjørnet

Tivolihjørnet Tivolis største investering nogensinde blev åbnet i november 2017. Forinden skulle det gamle hjørne, som blandt andet rummede Hard Rock Café, nedrives. Hoffmann A/S vandt opgaven som totalentreprenør og med Søndergaard som udvalgt fagentreprenør pga. vores mangeårige samarbejde på komplekse opgaver. Vi deltog derfor allerede i projekteringsarbejderne 3 år før den egentlige udførelse og […]

Odin Expressen

Odin Expressen Efter 34 års tro tjeneste skulle Odin Expressen på pension. Der skulle gøres plads til en ny og mere tidssvarende forlystelse; Mælkevejen. Vi blev udvalgt med den bedste løsning på denne meget komplekse nedskæring under yderst snævre forhold. Arbejdet skulle delvis foregå om natten og der skulle tages stor hensyn, da resten af […]

Vandtårnet ved DTU

Vandtårnet med en højde på 30 meter var beliggende ved DTU på Centrifugevej, 2800 Kongens Lyngby. Nedrivningen omfattede hele vandtårnet, som var udført i hårdt armeret betonkonstruktioner inkl. kælder, fundamenter, elevator, ståltrappe samt alle tilhørende installationer mv. Tårnet var ved projektstart tømt for vand. Kloak blev fjernet, og der blev placeret en ny brønd i […]

Taastrupgaard

På baggrund af en ny helhedsplan for Taastrupgård og som led i at fjerne boligområdet fra myndighedernes liste over udsatte boligområder skal bebyggelsen reduceres med 20 % og dermed fjernes fra ”Ghettolisten”. I projektet er samlet over 26.000 m2 bygningsmasse med tilhørende udearealer og installationer fjernet for at gøre området mere åbent samt gøre plads […]

Akaciegården

I forbindelse med opførelse af et nyt plejehjem har vi stået for miljøsanering og totalnedrivning af det gamle plejehjem på Frederiksberg. Totalnedrivning af ca. 7.000 m2 bygninger Nedklipning af ca. 7.500 tons beton Asbestsanering af installationer samt udvendige vindplader PCB sanering af ca. 18.500 m2 vægge Sanering af ca. 2.000 meter klorede paraffiner

Scala

Indvendig rydning samt totalnedrivning af to sammenbyggede bygninger, i alt 17.500 m2. Efterfølgende analysering, myndighedshåndtering samt opgravning af 5.000 tons jord. Vi sanerede ialt 5.000 m2 bly/pcbholdige malinger samt asbestsanering af installationer. Herudover stod vi for etablering, vedlighold & drift af byggeplads samt løbende trafikregulerende foranstaltninger. Nedrivningsprojektet blev udført indenfor tidrammen på kun 6 måneder på trods […]

KB Hallen

Fredags den 20. februar 2015 begyndte en nedrivningsmaskine på 50 tons at bide sig gennem KB Hallens facade. Den 77 år gamle hal udbrændte i 2011, og bygningen har ikke været til at redde, idet branden dannede så meget varme, at det armerede jern under betonen blev så ødelagt, at man ikke ville kunne bygge […]

Solvangskolen

Solvangskolen i Farum har i mange år haft store problemer med indeklimaet pga. af meget høje mængder PCB i luften. Flere metoder har været afprøvet, men løsningen blev til sidst, at totalnedrive to af bygningerne på skolen samt PCB-sanere og udskifte fugerne i administrationsbygningen. Vi vandt hovedentreprisen direkte for Furesø Kommune og har stået for […]