Taastrupgaard

Nedrivning af 8 boligblokke i Taastrupgaard. Nedrivningen sker som led i en udviklingsplan for området, der vil nedbringe antallet af almene boliger med 60 pct. inden 2030. Et krav som stilles til boligområder på den såkaldte hårde ghettoliste. En foreløbig beregning viser, at husene rummer 35.000 ton beton. Alt affald vejes og den endelig mængde gøres […]

Akaciegården

I forbindelse med opførelse af et nyt plejehjem har vi stået for miljøsanering og totalnedrivning af det gamle plejehjem på Frederiksberg. Totalnedrivning af ca. 7.000 m2 bygninger Nedklipning af ca. 7.500 tons beton Asbestsanering af installationer samt udvendige vindplader PCB sanering af ca. 18.500 m2 vægge Sanering af ca. 2.000 meter klorede paraffiner

Scala

Indvendig rydning samt totalnedrivning af to sammenbyggede bygninger, i alt 17.500 m2. Efterfølgende analysering, myndighedshåndtering samt opgravning af 5.000 tons jord. Vi sanerede ialt 5.000 m2 bly/pcbholdige malinger samt asbestsanering af installationer. Herudover stod vi for etablering, vedlighold & drift af byggeplads samt løbende trafikregulerende foranstaltninger. Nedrivningsprojektet blev udført indenfor tidrammen på kun 6 måneder på trods […]

KB Hallen

Fredags den 20. februar 2015 begyndte en nedrivningsmaskine på 50 tons at bide sig gennem KB Hallens facade. Den 77 år gamle hal udbrændte i 2011, og bygningen har ikke været til at redde, idet branden dannede så meget varme, at det armerede jern under betonen blev så ødelagt, at man ikke ville kunne bygge […]

Solvangskolen

Solvangskolen i Farum har i mange år haft store problemer med indeklimaet pga. af meget høje mængder PCB i luften. Flere metoder har været afprøvet, men løsningen blev til sidst, at totalnedrive to af bygningerne på skolen samt PCB-sanere og udskifte fugerne i administrationsbygningen. Vi vandt hovedentreprisen direkte for Furesø Kommune og har stået for […]

Solvangscenter

Vi vandt i tæt konkurrence hovedentreprisen omkring totalnedrivning og miljøsanering af de knap 10.000 m2 bygninger, som fra 2011 og indtil nedrivning stod mere eller mindre tomme. Arbejdet omfattede desuden afrensning af 16.000 m2 overflade, herunder sandblæsning af maling. I projektets forløb blev der ved tæt dialog og samarbejdet fundet væsentlige besparelser og bedre logiske […]

Slagelse Kommune

Opgaven omfattede miljøsanering og nedrivning af 3 eksisterende bygninger i Slagelse Kommune. Ejendommene var i forfald, og det kunne ikke svare sig at renovere dem. Arbejdet blev udbudt i en pulje med 3 ejendomme og udført i en kontinuerlige arbejdsgangen, under hensyntagen til det omgivende miljø. Indvendige vægoverflader blev saneret, miljøaffald udsorteret, asbesttag håndteret efter […]

Skolen i Bymidten

Helsingør kommune valgte i 2014 at lade den gamle biblioteksbygning samt kampfeldtgrunde rydde. Grundet en efterfølgende klage i naturstyrelsen, blev hele projektet ændret og biblioteksbygningen blev total nedrevet i 2016. I 2017 vandt vi udbuddet på skolens bygning 2, 5 & 8. Bygningerne var dog så så kontamineret af miljøfarlige stoffer (PCB, asbest og tungmetaller), […]

Huset William

Det gamle plejehjem på Vigerslev Allé havde stået tomt i næsten 4år inden FSB udbød sanering & total nedrivning af den gamle bygning. Vi vandt hovedentreprisen, og udførte sanering af 10.000 m2 overflader samt total nedrivning af 6.000m2 bygningsmasse. Miljøsaneringen bød på udfordringer med PCB, tungmetaller og klorerede parafiner. Bygherrerådgiver var Golder Assoiates.

Hillerød Station

Siden DSB nedlagde eget billetsalg på Hillerød Station, har den gamle stationsbygning fra 1864 stået tom, bortset fra en nedslidt ventesal med hærgede toiletter. Men nu kommer bygningen igen til ære og værdighed. Søndergaard A/S vandt hovedentreprisen med sanering og nedrivning af 2 tilbygninger inkl. omfattende retableringsarbejder. Entreprisen har bestået i udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan, miljøsanering […]