Musicon, Roskilde

Roskilde Kommune har pr. juni 2023 igangsat en selektiv nedrivning af Hal 12 ved Musicon området. Vi er utroligt stolte af at påtage os rollen på Musicon i Roskilde, hvor vores mål er at sikre, at så mange materialer som muligt genbruges eller genanvendes. Vores engagement i Musicon er mere end bare en byggeopgave – […]

Filadelfia, Dianalund

Søndergaard står for nedrivningen af flere bygninger ved Epilepsihospitalet Filadelfia og Center for Neurorehabilitering. Filadelfia, grundlagt i 1897 af lægen Adolph Sell, er en selvejende institution beliggende i Dianalund i Sorø Kommune. De driver Danmarks eneste epilepsihospital, Center for Neurorehabilitering og en specialskole. Filadelfia fungerer som paraplyorganisation for flere institutioner inden for sundhedsområdet. Tidplanen overlapper, […]

NOVO i Bagsværd

Totalnedrivning af tre bygninger i det gamle Novozymes. Bygningerne er fra 1970’erne og har fungeret som laboratorier. Som del af opgaven etablerede vi en midlertidig grusvej. Vi står for rydning af let inventar, miljøsanering og totalnedrivning. Cirkulær nedrivning Stort fokus på genbrug af ressourcer, herunder en masse stikkontakter. Tagpap til back-to-back løsning. Knusning af beton […]

Barnekæret

Omfattende miljøsanering og totalnedrivning af landejendom for Egedal Kommune. Opgaven blev tildelt os, da vi tidligere, via godt samarbejde, har udført en række andre projekter af lignende karakter for kommunen. Landejendommen bestod af et hovedhus samt tre længer, dertil et par maskinhaller. Ejendommen havde asbestholdige tagplader, som blev kontrolleret nedtaget og bortskaffet, ligesom bygningerne gennemgik […]

CLEAN – Kolding og Faxe

Fokus i dette projekt var at styrke innovationen i opgaveløsningen via større kvalitativ genanvendelse og afsætning af materialerne efter nedrivning. Det var desuden en integreret del af projektet, at de bedste/mest vindende idéer skulle gennemføres i praksis for dermed at skabe et større og bedre marked for oparbejdning og handel med/eksport af genbrugsbyggematerialer. Vi måtte […]

Tivolihjørnet

Tivolihjørnet Tivolis største investering nogensinde blev åbnet i november 2017. Forinden skulle det gamle hjørne, som blandt andet rummede Hard Rock Café, nedrives. Hoffmann A/S vandt opgaven som totalentreprenør og med Søndergaard som udvalgt fagentreprenør pga. vores mangeårige samarbejde på komplekse opgaver. Vi deltog derfor allerede i projekteringsarbejderne 3 år før den egentlige udførelse og […]

Odin Expressen

Odin Expressen Efter 34 års tro tjeneste skulle Odin Expressen på pension. Der skulle gøres plads til en ny og mere tidssvarende forlystelse; Mælkevejen. Vi blev udvalgt med den bedste løsning på denne meget komplekse nedskæring under yderst snævre forhold. Arbejdet skulle delvis foregå om natten og der skulle tages stor hensyn, da resten af […]

Vandtårnet ved DTU

Vandtårnet med en højde på 30 meter var beliggende ved DTU på Centrifugevej, 2800 Kongens Lyngby. Nedrivningen omfattede hele vandtårnet, som var udført i hårdt armeret betonkonstruktioner inkl. kælder, fundamenter, elevator, ståltrappe samt alle tilhørende installationer mv. Tårnet var ved projektstart tømt for vand. Kloak blev fjernet, og der blev placeret en ny brønd i […]

Taastrupgaard

På baggrund af en ny helhedsplan for Taastrupgård og som led i at fjerne boligområdet fra myndighedernes liste over udsatte boligområder skal bebyggelsen reduceres med 20 % og dermed fjernes fra ”Ghettolisten”. I projektet er samlet over 26.000 m2 bygningsmasse med tilhørende udearealer og installationer fjernet for at gøre området mere åbent samt gøre plads […]

Hillerød Station

Siden DSB nedlagde eget billetsalg på Hillerød Station, har den gamle stationsbygning fra 1864 stået tom, bortset fra en nedslidt ventesal med hærgede toiletter. Men nu kommer bygningen igen til ære og værdighed. Søndergaard A/S vandt hovedentreprisen med sanering og nedrivning af 2 tilbygninger inkl. omfattende retableringsarbejder. Entreprisen har bestået i udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan, miljøsanering […]