Laveste pris kan blive dyr

Et godt samarbejde er forudsætningen for et godt projekt.

Vi vil gerne byde i fair konkurrence, og bygherren vil gerne undgå dyre ekstraregninger – det kan vi være med til at sikre. Vi vil også gerne dele ud af vores erfaring – og vi tilbyder derfor gode råd og vejledning i, hvordan du som bygherre eller rådgiver kan styre udenom de værste risici. For det er nemlig ikke unormalt, at store og ofte unødvendige ekstraregninger ender med at fordoble den planlagte pris.

Miljøfarlige stoffer

De seneste år er mængden af miljøfarlige stoffer som bly, PCB, klorerede parafiner og kviksølv eksploderet i forbindelse med nedrivningsprojekter. Det er vores erfaring og vurdering, at stort set alle bygninger indeholder miljøfarlige stoffer – især bygninger opført før 1980. Asbest har længe været kendt, men omfanget af de øvrige miljøfarlige stoffer er langt større og meget mere omkostningstungt for bygherren end hidtil antaget. Og det er nu engang billigere at få det udført til tilbudspris end som ekstraarbejder.

Vær opmærksom på, at Affaldsbekendtgørelsen er ændret per 1. januar 2021 (se kapitel 11). Det er nu et krav, at bygherre altid skal undersøge bygningen for miljøfarlige stoffer og materialer forud for igangsætning – uanset hvornår den er opført. Samtidig skal kommunens affaldsanvisning og et løbenummer følge affaldet, for at det må modtages hos dem, der skal behandle affaldet.

Har vi husket det hele?

Ofte handler det om, at udbudsmaterialet for en nedrivningsopgave ikke altid tager tilstrækkeligt højde for miljøfarlige stoffer, at tidsplanen er urealistisk stram, eller at der kun medfølger tegninger over fremtidige forhold – samtidig med at beskrivelsen for eksisterende forhold er mangelfuld. Dermed risikerer bygherre pludselig at stå med en uforudset, stor udgift, fordi arbejdet efterfølgende skal udføres til listepris i stedet for tilbudspris.

Gode råd betaler sig

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, og med 60 års erfaring i godt samarbejde er det vores erfaring, at bygherren kan spare mange penge ved at rådføre sig med os i tillæg til den almindelige bygherrerådgivning. Er vi med på sidelinjen allerede i den projekterende fase, kan bygherren føle sig mere sikker på, at udbudsmaterialet er tilstrækkeligt omfattende og dermed undgå de helt store regninger for ekstraarbejder. Læs i den forbindelse også Bygherres pligter og Rådgivers pligter i henhold til lovgivningen.

Vi tilbyder også fast pris-konceptet. Det vil sige, at du kan få en fast pris på din opgave og på den måde slippe for uventede udgifter. Læs mere på siden En løsning – En fast pris.

Book et møde

Gode råd er gratis. Kontakt os for en snak omkring dit næste projekt eller få os med som indslag på jeres næste teammøde.