Medlemskaber forpligter

Som ISO-certificeret virksomhed har vi rigtig godt styr på vores interne processer.

Der er dog intet, der plejer sig selv, og vi arbejder derfor konstant med udvikling for at gøre det bedre – og for i højere grad at afdække og indfri vores kunders forventninger. Udover certificeringer så har vi udvalgt flere relevante medlemskaber, som er med til at holde os ajour, og som samtidig holder os oppe på de forpligtelser, som medlemskaberne stiller krav om.

 

Dansk Byggeri

Vi har været medlem af Dansk Byggeri siden 1983, og alle vores ansatte er dermed omfattet af overenskomster indgået mellem Dansk Byggeri og 3F. Som medlem af Dansk Byggeri er vi også omfattet af Byg garanti. For nærmere info henvises til www.byggaranti.dk

 

Nedrivning og Miljøsanering

Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen er en sektion under Dansk Byggeri, som bl.a. står bag Nedbrydningsbranchens MiljøKontrolordning (NMK96), der er udarbejdet som led i opfølgning på Miljøstyrelsens “Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97”. Sektionen står også bag vejledninger for sanering af asbest, PCB og tungmetaller.

NMK96 skal i øvrigt ses i sammenhæng med bl.a. Miljøministeriets bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, der trådte i kraft den 15. januar 2010.

 

Byggeriets Samfundsansvar

Foreningen arbejder for at gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og forretning [god governance] til fundamentet for sund konkurrence i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen. Læs mere på hjemmesiden: www.byggerietssamfundsansvar.dk.

Vi arbejder ud fra, at samfundsansvar er en kilde til at skabe mere værdi i virksomheden ved at bringe forretningen på forkant med kundernes og samfundets forventninger. Det skærper virksomhedernes innovationsevne og konkurrencekraft. Medlemskabet af Byggeriet Samfundsansvar er en naturlig forlængelse af vores medlemskab af Global Compact.

European Demolition Association

European Demolition Association, også kaldet EDA, blev grundlagt i 1978 og er en sammenslutning af europæiske nedrivningsvirksomheder. Foreningens formål er at samle branchen omkring standarder, nye maskiner, udstyr og processer, ligesom nye muligheder for genanvendelighed vil blive oplyst. Læs mere på EDA’s hjemmeside.

Download Søndergaards EDA Membership Certificate.

Global Compact

Som et synligt bevis på at vi tager samfundsansvar alvorligt, er vi blevet tilsluttet Global Compact og støtter dermed de ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vores medlemskab kan ses på Global Compacts hjemmeside , og vores årlige redegørelse kan læses her: Communication on Progress.