Flere kompetencer end de fleste

Når en bygning nedrives, sker det i princippet i omvendt rækkefølge, end da den blev bygget. Det betyder, at nedriveren skal fjerne alle de materialer, som samtlige andre bygningsfag har opført.

Det kan være svært at fremskaffe relevante tegninger på de bygninger, der nedrives, og det skaber udfordringer for nedriveren.

Skal man for eksempel fjerne facadeelementer, er det vigtigt, at man ved hvor og hvordan disse skal anhugges, så man ikke risikerer at miste byrden undervejs. Samtidig er gamle bygninger næsten altid fyldt med miljøfarlige stoffer som asbest, PCB og tungmetaller. Derfor er nedrivning ikke bare anderledes end øvrige byggefag, men også forbundet med en masse risici, som skal forebygges for at undgå ulykker og skader.

Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri har i et samarbejde med Fagligt Fælles Forbund 3F og Byggeriets uddannelser udviklet en nedriveruddannelse, som vi tilbyder medarbejdere med potentiale. Vi har hvert år medarbejdere afsted på uddannelsen.

Læs interview med to af vores uddannede nedrivere.

En “harmonika” af beviser

Uddannelsen giver en bred vifte af viden og praktiske færdigheder, der kvalificerer medarbejderne til at udføre deres arbejde på en sikker og forsvarlig måde, både for deres egen sikkerhed og for omgivelserne. Uddannelsen strækker sig over 18 måneder og omfatter 10 skoleperioder af to ugers varighed, hvilket betyder i alt 20 ugers undervisning. Mellem skoleperioderne får medarbejderne mulighed for at arbejde i virksomheden.

Efter endt uddannelse vil medarbejderne have opnået en imponerende samling af AMU-beviser, der langt overstiger, hvad bygningsmedarbejdere normalt opnår i løbet af et helt arbejdsliv.

På Nedriveruddannelsen lærer deltagerne at udføre nedrivningsarbejde med en solid faglig baggrund, der prioriterer sikkerhed for både mennesker og miljø. Dette gør dem til pionerer inden for deres fag, og de kan inspirere deres kollegaer til at følge sikre nedrivningsmetoder.

Vi har store forhåbninger om at uddanne endnu flere dygtige nedrivere i fremtiden!

Nedriveruddannelsen giver også en enestående mulighed for erfaringsudveksling på tværs af virksomheder, hvilket styrker samarbejdet mellem virksomhederne og bidrager til et øget fællesskab.

Få mere viden om uddannelsen her.