Flere kompetencer end de fleste

Når en bygning nedrives, sker det i princippet i omvendt rækkefølge end da den blev bygget. Det betyder, at nedriveren skal fjeren alle de materialer som samtlige andre bygningsfag har opført.

Det kan være svært at fremskaffe relevante tegninger på de bygninger der nedrives, og det skaber udfordringer for nedriveren. Skal man fx fjerne facadeelementer, er det vigtigt at man ved hvor og hvordan disse skal anhugges, så man ikke risikerer at miste byrden undervejs. Samtidig er gamle bygninger næsten altid fyldt med miljøfarlige stoffer som asbest, PCB og tungmetaller. Derfor er nedrivning ikke bare anderledes end øvrige byggefag, men også forbundet med en masse risici som skal forebygges for at undgå ulykker og skader.

Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri, har i et samarbejde med Fagligt Fælles Forbund 3F og Byggeriets uddannelser udviklet en nedriveruddannelse, som vi tilbyder medarbejdere med potentiale, og vi har hvert år medarbejdere på uddannelsen.

En “harmonika” af beviser

Uddannelsen giver en alsidig viden og praktiske færdigheder, som kvalificerer medarbejderne til at udføre arbejdet forsvarligt både i forhold til os selv og vores omgivelser. Uddannelsen består af 10 skoleperioder af 2 ugers varighed – i alt 20 ugers undervisning fordelt henover 18 måneder. Imellem skoleperioderne arbejder medarbejderne i virksomheden. Efter end uddannelse, står medarbejderen med en harmonika af AMU-beviser, som langt overstiger hvad bygningsmedarbejdere normalt får erhvervet på et helt arbejdsliv.

Få mere viden om uddannelsen her.