CLEAN – Kolding og Faxe

Projekt

Fokus i dette projekt var at styrke innovationen i opgaveløsningen via større kvalitativ genanvendelse og afsætning af materialerne efter nedrivning.
Det var desuden en integreret del af projektet, at de bedste/mest vindende idéer skulle gennemføres i praksis for dermed at skabe et større og bedre marked for oparbejdning og handel med/eksport af genbrugsbyggematerialer.

Vi måtte her tænke i og udvikle nye løsninger og metoder.

Dialog mellem offentlige og private aktører – innovative løsninger

Projektet omhandlede tre forskellige projekter med fokus på størst mulig kvalitativ genanvendelse og afsætning af materialer/byggeaffald:

  • Nedrivning af bygninger på tidligere CF kaserne i Kolding
  • Nedrivning af bygning i Faxe Kommune
  • Genanvendelse af beton efter nedrivning af ARC forbrændingsanlæg

Udbuddet skete efter EU-regler for konkurrencepræget dialog. Udbudsformen, konkurrencepræget dialog, anvendes af CLEAN for at opnå innovation i projekter, hvor løsningen er ukendt, og hvor en styret proces med dialog mellem offentlige og private aktører fører til innovative løsninger.

Opgaven blev udført i et konsortium bestående af RGS Nordic, DJ Miljø & Geoteknik samt Søndergaard.
Projekterne i Kolding og i Faxe har bestået i miljøsanering og totalnedrivning af eksisterende bygninger og haller, herunder også asbestsanering af tag på bygningerne i Kolding.

Genbrug og afrensning af materialer

  • Inventar og løsøre fra bygningerne blev tilbudt til lokale ildsjæle, som stort set ryddede bygningerne inden opstart. Der var i lokalsamfundet en overraskende stor interesse for genbrug af dette
  • En stor del af betonen fra nedrivningen i Kolding blev nedknust og genbrugt i fremstilling af ny betonproduktion som tilslag. Genbrugsbetonen blev bl.a. brugt til støbning af de nye fundamenter og terræn for den fremtidige bygning
  • En stor del af facademurstenene blev afrenset og brugt i den fremtidige bygning

Projekterne er udført i henhold til vores ISO-certificerede ledelsessystem (kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljø) samt nedbrydningsbranchens miljøkontrolordning (NMK96), som er underlagt COWI A/S’ uvildige kontrol.

Bygherre

ARC, ABB Kolding samt Kolding og Faxe kommuner

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

Nov 2017 - Maj 2018