Vi har styr på processerne

Når man taler om kvalitetssikring, taler man typisk om det færdige produkt. Fx kan man se kvaliteten af en malers, eller mures arbejde, og at man til enhver tid kan gå tilbage og se hvilke produkter og farver der blev anvendt under opførelsen. Det forholder sig lidt anderledes for os, for når vi er færdige – er der ikke noget at se.

Til gengæld har vi rigtig godt styr på processerne i forløbet, og når du får os til at udføre din opgave, så kan du være sikker på at at vi kan dokumentere hvor meget affald/ressourcer der er frembragt på dit projekt, hvor meget af det der er gået til genbrug, nyttiggørelse, deponi eller specialbehandling. Vi dokumenterer også at affaldet er korrekt anmeldt, at kommunen har anvist hvor affaldet skal bortskaffes til, at vi har klassificeret affaldet til modtager, og at disse har accepteret at vi kommer med det. Herudover dokumenterer vi evt. miljøanalyser, anmeldelser til andre myndigheder som fx Arbejdstilsynet, og frivillige kontrolordninger.

 

Det handler om tryghed

Undervejs i processen udfører vi opstartskontrol, ugentlige kontroller, særlige APV/handleplaner for miljøsanering, varmt arbejde blanketter og slutkontrol. Når vi udfører projekter i hovedentreprise, indsamler vi kvalitetssikringsmateriale, herunder drift- og vedligehold af underentreprenører. Når kunden ønsker det, og når alt affald er kørt på sagen, så samler vi det hele i en pæn PDF-fil.

Formålet med denne kvalitetssikring er, at du som kunde til enhver tid kan dokumentere at affaldet er sortereret og bortskaffet korrekt. At arbejdet med miljøsanering er udført korrekt efter gældende regler, at varmt arbejde er udført forsikringsmæssigt korrekt, og at du altid kan gå tilbage og se hvilke produkter og farver etc. som underentreprenører har anvendt, eller hvordan dit varmesystem er opbygget og hvordan det skal vedligeholdes.