Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Genopygning af historie: Diakonissestiftelsens renovering med genbrugsmursten I Frederiksberg har vi haft privilegiet af at deltage i en opgave for Diakonissestiftelsen. Vores ansvar omfattede miljøsanering og delvis nedrivning, hvori vi fjernede en tilbygning. Efter tilbygningens fjernelse viste hovedbygningens facade sig mangelfuld i mange sten, og her kunne murstenene fra tilbygningen genanvendes. Disse mursten afrensede vi […]

Genopbygning af historie: Diakonissestiftelsens renovering med genbrugsmursten

På Frederiksberg har vi haft æren af at arbejde på en opgave for Diakonissestiftelsen. Vi stod for miljøsanering og delvis nedrivning, hvor vi fjernede en tilbygning. Efter fjernelsen manglede hovedbygningens facade mange sten, og her kunne murstenene fra tilbygningen genbruges. Disse mursten afrensede vi omhyggeligt direkte på stedet og gav dermed 5.000 mursten tilbage til […]

De Gule Stokke

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbød opgaven med restaurering og modernisering af de fredede bygninger “De Gule Stokke” i Nyboder. Et udbud med prækvalifikation og efterfølgende tilbudsgivning med forhandling. Tildelingskriteriet var bedst forhold mellem pris, kvalitet, organisation og bemanding med følgende vægtning: Pris 40% Organisation og bemanding 20% Risikohåndtering 20% Procesbeskrivelse 20% Vi blev indstillet til entreprisen E01 […]