Musicon, Roskilde

Projekt

Roskilde Kommune har pr. juni 2023 igangsat en selektiv nedrivning af Hal 12 ved Musicon området.

Vi er utroligt stolte af at påtage os rollen på Musicon i Roskilde, hvor vores mål er at sikre, at så mange materialer som muligt genbruges eller genanvendes.

Vores engagement i Musicon er mere end bare en byggeopgave – det er en chance for at gøre en positiv forskel for miljøet og samtidig bidrage til kommunens fremtidige udvikling. 💪

Nedrivningen af Musicon er et ambitiøst projekt, og det er netop den type opgaver, vi kan lide. Når vi går ind i sådan en opgave, er vi fast besluttede på at eksperimentere med nye metoder og indsamle vigtige erfaringer, som vil være uvurderlige for kommende projekter i kommunen. 💡

Vi afmonterer facadeplader, renser træ og fjerner duers efterladenskaber.
Vi sikrer, at blikpladerne bliver udtaget til genbrug, træet bliver afrenset til ny anvendelse, og murstensvægge bliver skåret ned i stykker, der forhåbentlig kan bruges i den kommende bygning.

Derudover nedtagninger vi den store stålkonstruktion på taget, der er en rest fra den gamle betonproduktionsfabrik, der tidligere lå i hallen. Stålkonstruktionen skal ligeledes til genbrug.

 

Søndergaard udsorterer bl.a. blikplader fra facaden til genbrug
Vi afrenser træet til genbrug.
Blikplader til genbrug.
En container fuld af duernes efterladenskaber
Hal 12 indvendigt. Her kan de unge i Roskilde skate og stå på løbehjul.