Damhusengen Skole

Projekt

Som en del af TRUST samarbejdet, står vi for nedrivningen af Damhusengen Skole.

I Vanløse skal de have bygget en ny skole og vi står derfor for miljøsanering, indvendig rydning og totalnedrivning af skolen.

Dette projekt har fokuseret på udviklingen af miljøvenlige løsninger gennem oprettelsen af unikke genbrugsstier til materialerne. Materialerne genbruges i videst muligt omfang, og deres fremtidige anvendelse planlægges flere år frem i tiden. Dette projekt er derfor enestående i sin tilgang til at integrere bæredygtighed i nedrivning og byggeri.

Derfor skiller projektet sig ud

Projektet ved Damhusengen Skole skiller sig markant ud ved at have en gennemgående fokus på ressourcearbejde.

En holistisk og ansvarlig tilgang præger hele projektet, hvilket viser, at nedrivning ikke behøver at være traditionel nedrivning, men derimod en proces med fokus på at adskille og videregive ressourcer, uanset om de er små eller store.

At videregive ting er dog ikke en simpel opgave. Det kræver opmærksomhed på, hvor hver enkelt ressource skal hen for at få det længst mulige og mest meningsfulde liv muligt. Et eksempel på dette er en legeplads, der er blevet videregivet til Ukraine, og træet, der er blevet brugt til at skabe nye møbler gennem LoudLiving.

Vigtigst af alt bidrager dette projekt til værdien af fremtidige nedrivninger og nybyggerier ved at deltage i forskning og indsamling af data. Dette hjælper med at kvalificere genbrugsbeton og genbrugstræ til brug i fremtidige byggerier. Det handler om:

 • Vi ønsker at skubbe til branchen for at drive udviklingen i branchen fremad
 • Vi bidrager til forskning og indsamling af data, der kan kvalificere materialer som beton og træ til brug i fremtidigt byggeri
 • Vi arbejder på at vurdere rentabiliteten af genbrugsprocesserne
 • Vi tager ansvarlige valg med hensyn til materialernes fremtidige liv. For eksempel sender vi kun egnede genstande til Ukraine og undlader at sende ting, der ikke kan bruges

Projektbeskrivelse:

Damhusengens Skole er en rigtig fin skole tilbage fra midten af 1900-tallet der er bygget af gedigne materialer (mursten, stål og beton). Tagkonstruktionerne er primært træ, i enten sammenlaskede gitterspær eller bjælkespær lavet af dansk tømmer. Ét enkelt sted i en nyere tilbygning er det limtræsbjælker.

Vi arbejder målrettet efter at re-cirkulere så mange af materialerne som muligt. Vi har endda en medarbejder dedikeret til at varetage denne opgave. Udover de efterhånden traditionelle greb såsom, bortauktionering af inventar, lamper, udendørsenheder og ukurante ting, og brug af genbrugsmaterialer på egen byggeplads, arbejdes der også på flere udviklingsprojekter.

Nye metoder til udtagning af huldæk – (P)RECAST  – muligheder for genanvendelse af beton i byggeriet

I forhold til udvikling af særlige samarbejder vil vi fremhævede udviklingsprojektet (P)recast.

(P)recast er et udviklingsprojekt i samarbejde med Teknologisk Institut. Det omhandler demontering af betonhuldæk 1:1 for at teste og kvalificere brugen af genbrug betonelementer. I Søndergaard har vi på Damhusengen Skole udtaget 22 ud af 34 huldæk, hvilket er et imponerende antal ift. tidligere. Vi har også udtaget 6 ud af 14 vægelementer. Projektet (P)RRECAST har aftaget 4 huldæk og 5 stykker væg. De 5 stykker væg bruges til en pavillon til UIA bygget og designet af GXN

Projektet vil rykke branchen, såfremt resultaterne er positive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genbrugssamarbejder

I forhold til genbrug arbejdes der tæt sammen om en række projekter.

Herunder:

 • Catapult: nærgenbrugsstation, bygning af bar på Folkemødet, Rymarksvej,
 • Klaravik
 • Gentræ
 • STARK
 • Loud Living
 • Genbyg
 • Thomas Dammbo
 • Fischer Lightning
 • Gamle Mursten
 • Hjælp Ukraine

Alt i alt arbejdes der fra Søndergaards side med en helt anden tilgang til en traditionel nedrivning.

Læs mere her:

Søndergaard leverer materialer til folkemødet 2023!
Genbrug af betonelementer
Borgere kan nu nyde glæde af en nærgenbrugsstation ved Kulturhuset Indre By!
Miljøvenlig nedrivning

 

Cirkulære punkter

Vi ser især 4 fremtrædende ”bæredygtigheds”-punkter, der bidrager til en langt grønnere løsning i branchen:

Forlængelse af ressourcers levetid: Mange ressourcer er langt fra at have udtjent deres formål, og hvis de kan genbruges direkte i nye sammenhænge, sparer vi på transport, nedrivning, omsmeltning og produktion af nyt materiale.

Motivation for branchen: Som med enhver grøn indsats kræver det nogle, der tør gå forrest, selvom det kan være tids- og omkostningskrævende. Vi er villige til at påtage os denne rolle og ved at være en pioner og vise vejen. Vi oplever, at mange andre aktører i branchen ikke ønsker at investere tid og penge, da det er nemmere at bare kassere materialer. Derfor udnytter de kun de “åbenlyse” ting og sender isolering, ledninger, træ og andre materialer direkte til affaldsbehandling eller genanvendelse. Vi mener, at vi tager nogle grønne initiativer her. Desuden forsøger vi at bevise, at genbrug kan være profitabelt. Vi oplever, at det er tilfældet, og vi arbejder på at udarbejde beregninger, der viser, at vi kan tjene penge på genbrug. Den tid, vi bruger, sammenlignet med de penge, vi får for materialerne, kan faktisk være en overskudsforretning. (Frederik? Vi kan nok ikke dokumentere dette fuldt ud, hvis de spørger?)

Forskning: Udover vores samarbejde med forskellige organisationer bidrager vi til forskning inden for både beton og træ. Ved f.eks. omhyggeligt at fjerne betonhuldæk og videregive dem til (P)RECAST-projektet arbejder vi på at kvalificere materialerne og dokumentere, at de kan bruges i f.eks. nybyggeri. Hvis der er tilgængelige data, får materialerne i fremtiden en reel chance for at få et langt længere levetid.

Besparelse af naturlige ressourcer: Hvis vi kan genbruge beton i stedet for at producere nyt hver gang, kan vi spare på naturlige ressourcer som sand og grus, som vi inden for en ikke så fjern fremtid vil have svært ved at udvinde i Danmark.

Gennem disse initiativer viser vi, at vi via gode dialogbaserede processer kan føre vej i den grønne omstilling. I stedet for at smide ud og producere nye materialer, viser vi en vej. En vej, hvor materialerne anses som værdifulde og via dialog planlægger vi deres vej ud i fremtiden. Fx førnævnte nærgenbrugsstation, som skal stå i 2 år – og herefter arbejdes der allerede nu på, hvad der herefter skal ske med materialerne.

På den måde sikrer vi en lang levetid og undgår køb af nye materialer.

Målet er at etablere et udbrudt effektivt flow, hvor organisationer og nedrivere kan gå sammen i netværk og finde de bedste projekter for de enkelte materialer. Det sker gennem arbejdsprocesser og samarbejde.

Dette skal skaleres op, og det skal tænkes ind allerede i projektplanlægningen.

Projektet skiller sig ud fra andre nedrivningsprojekter, ved at indtænke entrepriseforhold på tværs af nedrivning og nybyggeri.

Den nye tilgang, vi bruger, er at betragte donorbygninger som en direkte kilde til ressourcer til nye byggerier, mens de er undervejs. Ved at facilitere en hurtig og effektiv tværfaglig dialog mellem alle interessenter, herunder socialøkonomiske organisationer, kan vi styrke mulighederne og bringe genbrug på et nyt niveau. Nærgenbrugsstationen KIBY er et eksempel på et produkt og en definition af omfattende genbrug, der kan opnå succes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genbrugsstationen Kiby er opbygget af materialer fra Damhusengen Skole.

 

      

 

Lameller til den flotte bar på Folkemødet på Bornholm. Baren er designet med en rampe for at sikre, at personer med handicap eller lignende kan få adgang. Materialerne til projektet stammer fra Damhusengen Skole og vil senere blive genbrugt på Roskilde Festival.

 

Om TRUST-projekterne
Projekterne i TRUST samarbejdet er kendetegnet ved at omfatte primært skoler samt institutioner. Alle projekterne er udført i tæt bebyggede områder i København. En række af projekterne har omfattet sanering og totalnedrivning af skoler som fx Damhusengens Skole samt Oehlenschlægersgades Skole.
De øvrige projekter har fokuseret på miljøsanering og renovering af eksisterende bygninger i drift, hvor der er særligt fokus på håndtering og dokumentation af miljøarbejderne, herunder særligt asbestsanering, som har været udført på 10 ud af de 12 projekter.

Projekterne er underlagt Københavns Kommunes “fair forhold”, hvor dokumentation af løn- og ansættelsesforhold løbende er blevet dokumenteret, ligesom vi har forpligtet os til at ansætte medarbejdere i oplæringsforløb.

Resultater
De foreløbige 12 projekter, vi har gennemført under TRUST, har givet os viden og kunnen ift. at planlægge og løse opgaver mere effektivt og derigennem skabe stordriftfordele.
Nogle af de erfaringer vi har fået herigennem er:

 • Vi har undgået konflikter og sikret større budgetsikkerhed for alle parter
 • Vi har indarbejdet og udviklet flere bæredygtige tiltag, som har medvirket til, at vi har kunnet genanvende en lang række ressourcer på tværs af projekterne
 • Vi har kunnet indgå længerevarende samarbejdsrelationer, der gør beslutningsprocessen kortere, og som resulterer i mere effektivitet og tillid
 • Digital dokumentation af arbejdsgange, affald og ressourcer, som sikrer transparans og fuld sporbarhed over for bygherre

 

Bygherre

Enemærke & Petersen

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S