Tak til vores kunder

Vi har igennem nogle år bedt vore kunder om deres uforbeholdne og ærlige mening om vores indsats.

Med disse meget værdifulde informationer i hånden har det været muligt at beslutte forbedringsmål, som vi løbende har holdt os selv op på. For at kunne lave løbende forbedringer, er man nødt til at sætte mål – og for at sætte mål, er man nødt til at kende udgangspunktet. Og hvem er bedre end vores kunder til at fortælle os om udgangspunktet?

Hver gang en kunde udfylder vores evalueringsskema, bliver besvarelsen gransket af vores kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøchef, som sammen med den/de udførende drøfter kundens tilbagemelding – uanset om den er positiv eller negativ.

Herunder bliver der hver måned udarbejdet en samlet oversigt med kommentarer fra dels kunden og dels de udførende. Formålet er at styrke kundetilfredsheden for på den måde at blive endnu bedre til at afdække og indfri kundens krav og forventninger.

Vi har fået overordentlig mange positive tilbagemeldinger, men det er ikke ensbetydende med, at vi nu kan læne os tilbage og slappe af. Der skal hele tiden sættes nye forbedringsmål, for det er altid muligt at skrue lidt på “kvalitetsknapperne”.

Forbedringsmål

Nogle af de forbedringsmål, som vi har arbejdet med og implementeret, er netop sket på baggrund af tilbagemeldinger:

Affaldsanmeldelse
Der har været tvivl om, hvorvidt vi på bygherres vegne skulle anmelde affaldet eller ej. Da det for bygherre kan have konsekvenser overfor miljømyndighederne, har vi sikret, at dette punkt afdækkes, når vi har modtaget accept på ordren.

Hvem er sjakbajs/formand?
Det er ikke altid muligt at have samme mand på sagen, idet vores arbejde typisk foregår i mindre perioder i projektstart og efterfølgende. Det betyder, at når vi senere skal ind og lave andre opgaver på projektet, så er det en anden sjakbajs/formand, der vil ankomme på pladsen. Vi har nu indført, at der altid skal ske en overdragelse, og at den der overtager ansvaret skal opsøge kunden med henblik på at informere om kontaktoplysninger, så kunden aldrig er i tvivl om, hvem han skal kontakte.

Hvad skal vi udføre?
Det er naturligvis utilfredsstillende for kunden (som har gennemgået og aftalt opgaven med tilbud), hvis/når folk møder op og ikke spørger, hvad de skal lave. Projekt- og entrepriseledere er derfor pålagt at orientere medarbejdere grundigt om, hvad opgaven går ud på, så vi ikke kommer ud i disse pinlige situationer. Samtidig har samtlige entrepriseledere gennemført lederuddannelse hos Niels Brock.

Er det med eller udenfor tilbud?
Det er en daglig tvist, som alle i byggebranchen kender til. For at stille vores projekt- og entrepriseledere bedst muligt til at afdække, indfri og rådgive vores kunder, er alle blevet sendt på kurser i entrepriseret. Samtidig er vores ledelsessystem udbygget med de mest relevante problemstillinger.

Hvert år gennemgår vi en interessentanalyse med det formål at afdække og indfri nye forbedringsmål. Resultater indsættes i vores overordnende Mål- og handleplan med tilhørende bilag, som gennemgås på de kvartalsvise chefmøder. Vi sætter minimum to mål indenfor kategorierne: Arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og CSR.

Bidrager til velgørende formål

Når kunder vælger at bedømme vores indsats, så får de samtidig mulighed for at støtte et velgørende formål med 500 kroner. Vi plejer at fordoble kundernes valg og lægge lidt oveni. På siden sponsorater kan du se, hvilke velgørende formål vi støtter.