Vi har materiel, maskiner og kompetencer

Vores kerneområder er nedrivning og miljøsanering, men der følger mange andre opgaver med som for eksempel nedskæring, afstivning, jordarbejde, diamantskæring, sprængning eller afpropning af kloak – og dem løser vi naturligvis også.

Byggepladsservice

Søndergaard udbyder byggepladsservice. Vi kan varetage alt fra daglig oprydning til indhegning, afspærring, skiltning og etablering af køreveje, skure og installationer.
Når du vælger os som nedriver, står vi for vedligehold og sikkerhedsarbejde på byggepladsen. Vi sikrer dig som kunde mod forbud og påbud fra Arbejdstilsynet.

Eksempelvis
har vi i en lang årrække stået for byggepladsservice ved De Gule Stokke, Nyboder, hvor vi også foretager indvendig rydning.
byggepladsservice nedrivning
byggepladsservice gule stokke

Serviceopgaver

Vi har stor erfaring i udgravninger, herunder flytning af forurenet jord.

Som noget nyt kan vi nu også tilbyde snedker- og tømreropgaver. Vi har nedsat et decideret team til at tage sig af alle den slags serviceopgaver, så du kan være sikker på at få kompetente folk til din næste opgave.

Sikkerhedskoordinering

Udover vores byggerelevante serviceopgaver, som for eksempel byggepladsetablering, herunder drift- og vedligehold, benyttes vi ofte som sikkerhedskoordinator på større pladser, hvor vi står for udarbejdelse af PSS (Plan for sikkerhed og sundhed), koordinering og afholdelse af sikkerhedsmøder med videre.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud – eller måske blot gode råd til din næste opgave. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.