Lad os fjerne de farlige stoffer

Vi har mere end 60 års erfaring i nedrivning og miljøsanering, og udfører hvert år 250-300 sager hvor vi genererer over 300.000 ton affald. Vi har en omfattende og specialiseret maskinpark, mere end 150 fastansatte medarbejdere, eget værksted samt en smidig og fleksibel infrastruktur som sikrer, at vi altid har det rigtige materiel og det rigtige mandskab til opgaven. Vi er eksperter i komplekse opgaver, og bliver typisk valgt når der stilles store krav til metoder, miljø, sikkerhed, tid og kvalitet.

Certificeret styring

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø, og arbejdsmiljø. For dig som kunde betyder det en systematiseret og effektiv styring af vores processer, som sikrer at der ikke falder noget ned imellem to stole. Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening) som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores arbejde udføres korrekt i henhold til lovgivningens regler.

Vi ved, hvad vi gør

Listen over miljøfarlige stoffer vokser hele tiden, og både som bygherre, rådgiver og entreprenør er man ansvarlig for samfund og miljø, samt at lovgivningen bliver overholdt. Det kræver stor og opdateret viden, og det kan vi bidrage med – både i den projekterende fase og ude på selve opgaven.

Stoffer som fx asbest, PCB eller tungmetaller har en række sundhedsskadelige egenskaber lige fra hovedpine til nedsat frugtbarhed og kræft. Stofferne kommer typisk i miljøet ved afbrænding, hvor de optages i fødekæden, og til sidst havner i os mennesker. Derfor er det uhyre vigtigt, at det er uddannede miljøsanitører der håndterer opgaven, og at der føres effektiv tilsyn. Samtidig skal det sikres, at nærmiljøet, herunder beboere og andre håndværkere ikke udsættes for påvirkning.

Dygtige medarbejdere kan dog ikke gøre det alene. Vi skal også sikre os, at vi har det nødvendige udstyr til opgaven. Vi kører derfor løbende test på de nyeste tekniske hjælpemidler til miljøsanering for at finde frem til de mest optimale løsninger. Findes det bedste udstyr ikke på markedet, så opfinder vi det selv. Læs historien om PCB-filtre.

Vi tilbyder

  • Miljøscreening (gennemgang af bygning, udtagning af prøver og udarbejdelse af rapport)
  • Handlingsplan for sanering
  • Anmeldelser til myndigheder
  • Arbejdsmiljørigtig sanering, udført af vores erfarne miljøsanitører
  • Effektiv sikring mod spredning af stoffer til omgivelserne under saneringen
  • Sikker og korrekt håndtering af affald
  • Effektiv dokumentation af hele forløbet

Termisk stripning af PCB

Ved udførelse af termisk stripning indpakkes det forurenede område omhyggligt. Bygningen opvarmes, og den PCB-holdige indeluft cirkuleres igennem en stor miljøsuger med kulfilter, som renser luften, inden den varme luft atter sendes retur ind i bygningen. Det er ved denne cirkulation, at PCB’en koges og renses ud af luften. Vi har selv udviklet det effektive kulfilter, som du kan læse i historien om PCB-filtre.Vi er medlem af Dansk Asbestforening, som er en sammenslutning af asbestsanitører. Foreningen har flere vejledninger, som du finder på siden Download.

Vi påtager os ofte miljøsanering i hovedentreprise, så bygningen efterfølgende er renset og klar til opbygning af de øvrige fagentreprenører.

Har du brug for hjælp, informationer eller et uforpligtende tilbud, så kontakt os endelig. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.