Lad os fjerne de farlige stoffer

Ejer du en bygning, der skal rives ned eller ryddes indvendigt, er det din pligt at lokalisere de farlige stoffer. Materialer, der indeholder for eksempel PBC, bly, skimmelsvamp eller asbest skal adskilles fra de materialer, der kan genbruges.

Herefter skal de bortskaffes korrekt efter særlige regler.

Søndergaard er eksperter i miljøfarlige stoffer. Vi har den viden og kompetencer, der skal til, for at alt sker korrekt.

Når vi står for at rive din bygning ned eller rydde den indvendigt, gør vi følgende:

  • Vi lokaliserer de miljøfarlige stoffer (miljøscreening og kortlægning).
  • Vi fjerner de miljøfarlige stoffer på lovlig vis (miljøsanering)

Dermed sikrer vi, at nedrivningen sker under miljørigtige, sikre og dokumenterede forhold.

Vi ved, hvad vi gør

Listen over miljøfarlige stoffer vokser hele tiden, og både som bygherre, rådgiver og entreprenør er man ansvarlig for samfund og miljø, samt for at lovgivningen bliver overholdt. Det kræver bred og opdateret viden, og det kan vi bidrage med – både i den projekterende fase og ude på selve opgaven.

Stoffer som for eksempel asbest, PCB eller tungmetaller har en række sundhedsskadelige egenskaber, alt lige fra hovedpine til nedsat fertilitet og kræft. Stofferne ender typisk i miljøet ved afbrænding, hvor de optages i fødekæden og til sidst havner i os mennesker. Derfor er det uhyre vigtigt, at det er uddannede miljøsanitører, der håndterer opgaven, og at der føres effektivt tilsyn. Samtidig skal det sikres, at nærmiljøet, herunder beboere og andre håndværkere, ikke udsættes for påvirkning.

Dygtige medarbejdere kan dog ikke gøre det alene. Vi skal også sikre os, at vi har det nødvendige udstyr til opgaven. Vi kører derfor løbende test på de nyeste tekniske hjælpemidler til miljøsanering for at finde frem til de mest optimale løsninger. Findes det bedste udstyr ikke på markedet, så opfinder vi det selv. Læs historien om PCB-filtre.

Vi tilbyder

  • Miljøscreening (gennemgang af bygning, udtagning af prøver og udarbejdelse af rapport)
  • Handlingsplan for sanering
  • Anmeldelser til myndigheder
  • Arbejdsmiljørigtig sanering, udført af vores erfarne miljøsanitører
  • Effektiv sikring mod spredning af stoffer til omgivelserne under saneringen
  • Sikker og korrekt håndtering af affald
  • Effektiv dokumentation af hele forløbet

Termisk stripning af PCB

Ved udførelse af termisk stripning indpakkes det forurenede område omhyggeligt. Bygningen opvarmes, og den PCB-holdige indeluft cirkuleres igennem en stor miljøsuger med kulfilter, som renser luften, inden den varme luft atter sendes retur ind i bygningen. Det er ved denne cirkulation, at PCB’en koges og renses ud af luften. Vi har selv udviklet det effektive kulfilter, som du kan læse i historien om PCB-filtre.

Vi er medlem af Dansk Asbestforening, som er en sammenslutning af asbestsanitører. Foreningen har flere vejledninger, som du finder på siden Download.

Vi påtager os ofte miljøsanering i hovedentreprise, så bygningen efterfølgende er renset og klar til opbygning af de øvrige fagentreprenører.

Har du brug for hjælp, informationer eller et uforpligtende tilbud, så kontakt os endelig. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.