Filadelfia, Dianalund

Søndergaard står for nedrivningen af flere bygninger ved Epilepsihospitalet Filadelfia og Center for Neurorehabilitering. Filadelfia, grundlagt i 1897 af lægen Adolph Sell, er en selvejende institution beliggende i Dianalund i Sorø Kommune. De driver Danmarks eneste epilepsihospital, Center for Neurorehabilitering og en specialskole. Filadelfia fungerer som paraplyorganisation for flere institutioner inden for sundhedsområdet. Tidplanen overlapper, […]

NOVO i Bagsværd

Totalnedrivning af tre bygninger i det gamle Novozymes. Bygningerne er fra 1970’erne og har fungeret som laboratorier. Som del af opgaven etablerede vi en midlertidig grusvej. Vi står for rydning af let inventar, miljøsanering og totalnedrivning. Cirkulær nedrivning Stort fokus på genbrug af ressourcer, herunder en masse stikkontakter. Tagpap til back-to-back løsning. Knusning af beton […]

Barnekæret

Omfattende miljøsanering og totalnedrivning af landejendom for Egedal Kommune. Opgaven blev tildelt os, da vi tidligere, via godt samarbejde, har udført en række andre projekter af lignende karakter for kommunen. Landejendommen bestod af et hovedhus samt tre længer, dertil et par maskinhaller. Ejendommen havde asbestholdige tagplader, som blev kontrolleret nedtaget og bortskaffet, ligesom bygningerne gennemgik […]

De Gule Stokke

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbød opgaven med restaurering og modernisering af de fredede bygninger “De Gule Stokke” i Nyboder. Et udbud med prækvalifikation og efterfølgende tilbudsgivning med forhandling. Tildelingskriteriet var bedst forhold mellem pris, kvalitet, organisation og bemanding med følgende vægtning: Pris 40% Organisation og bemanding 20% Risikohåndtering 20% Procesbeskrivelse 20% Vi blev indstillet til entreprisen E01 […]

Bygningsstyrelsen

I Bygningsstyrelsens ejendomme beliggende hhv. Slotholmsgade 12 (4 etager) samt Thorvaldsensvej 40 (7 etager) blev der konstateret stærkt forhøjede PCB-værdier i indeklimaet. PCB-værdierne stammede hovedsageligt fra vinduesfugerne og formålet med projekterne var derfor at fjerne, forsegle samt genetablere fugerne for at forbedre indeklimaet på både kort og længere sigt. For at komme ind til de […]

Betty Nansens Allé 51-53

I foråret 2018 blev Søndergaard prækvalificeret til at give tilbud på en større PCB-sanering for KAB og Frederiksberg Kommune. Tildelingskriteriet var ’Økonomisk mest fordelagtige’ med følgende vægtning: • Pris 60% • Organisation 20% • Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø under udførelse 20% I sommeren 2018 blev vi tildelt opgaven, da vores samlede tilbud scorede højest. Betty […]

Tivolihjørnet

Tivolihjørnet Tivolis største investering nogensinde blev åbnet i november 2017. Forinden skulle det gamle hjørne, som blandt andet rummede Hard Rock Café, nedrives. Hoffmann A/S vandt opgaven som totalentreprenør og med Søndergaard som udvalgt fagentreprenør pga. vores mangeårige samarbejde på komplekse opgaver. Vi deltog derfor allerede i projekteringsarbejderne 3 år før den egentlige udførelse og […]

UP Hines, Købermagergade

De historiske bygninger, der ligger mellem Købmagergade og Pilestræde som nabo til Rundetårn og Trinitatis kirke i indre København skulle bygges om til et spektakulært firestjernet hotel. Det er den internationale ejendomsinvesteringsfirma Hines med hovedkontor i Houston, Texas, der har indgået aftale med den europæiske hoteloperatør 25hours Hotels om at udvikle et boutiquehotel med 243 […]

Post Hotel

Centralpostbygningen er opført som hovedsæde for Post- og Telegrafvæsenet i 1912 med en central placering i København, omkranset af gaderne Tietgensgade, Bernstorffsgade, jernbaneterrænet på Vesterbro og nær Københavns Hovedbanegård. Centralpostbygningen er opført i en fransk inspireret nybarok stil og tegnet af DSB-arkitekten Heinrich Wenck, som også tegnede Københavns Hovedbanegård. Centralpostbygningen er opført i perioden 1909–1912, […]

Taastrupgaard

På baggrund af en ny helhedsplan for Taastrupgård og som led i at fjerne boligområdet fra myndighedernes liste over udsatte boligområder skal bebyggelsen reduceres med 20 % og dermed fjernes fra ”Ghettolisten”. I projektet er samlet over 26.000 m2 bygningsmasse med tilhørende udearealer og installationer fjernet for at gøre området mere åbent samt gøre plads […]