Spot de farlige stoffer

De seneste år er mængden af miljøfarlige stoffer som bly, PCB, klorerede parafiner og tungmetaller nærmest eksploderet i forbindelse med nedrivningsprojekter. Det er bygherres ansvar, at bygningen bliver screenet, og de miljøfarlige stoffer bliver kortlagt.

Søndergaard sørger i forbindelse med projekter for:

  • Sikkerhed for, at medarbejdere og omgivelser ikke unødigt bliver udsat for miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Dette sikres ved at klargøre bygningen med afdækning, sug og andre hjælpemidler.
  • Bortskaffelse af de farlige stoffer bliver ligeledes sikret korrekt. Bygherre skal udarbejde en kombineret miljøscreening og affaldsanmeldelse til kommunen – senest 2 uger inden projektopstart. Selve miljøscreeningen foretages ved stikprøver fra materialer, der indgår i de bygningsdele, som enten skal nedrives eller ombygges, og som erfaringsmæssigt kan indeholde miljøfarlige stoffer. Affaldsanmeldelsen kræver, at man kortlægger fraktioner og beregner mængder.

Vi kortlægger og beregner mængden af farlige stoffer

Vi har mange års erfaring i miljøscreening, kortlægning af fraktioner og beregning af mængder. Med os på sidelinjen kan bygherre sikre sig endnu bedre mod unødigt dyre ekstraarbejder og sove roligt om natten i vished om, at der er styr på tingene.

Med over 60 års erfaring som nedrivningsvirksomhed tør vi godt kalde os selv for eksperter. Det vidner opgaver for eksempelvis Københavns Lufthavne, Frederiksberg Centret, B&W og Nationalmuseet om.

Læs mere i vores lille udpluk af referencer.

Vi følger vejledninger for miljøskadelige stoffer

Vi følger Nedrivning og Miljøsanerings (DI) vejledninger og beskrivelse af saneringer.

Vejledning for asbest
Vejledning for PCB
Vejledning for bly

Certificeret styring

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Kontakt os og hør nærmere. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.