Spot de farlige stoffer

De seneste år er mængden af miljøfarlige stoffer som bly, PCB, klorerede parafiner og tungmetaller nærmest eksploderet i forbindelse med nedrivningsprojekter. Det er bygherres ansvar at bygningen bliver screenet og de miljøfarlige stoffer bliver kortlagt, så de håndværkere der skal arbejde i bygningen, ved hvad de kan blive udsat for, og på den måde sikre at medarbejdere og omgivelser ikke unødigt bliver udsat for de miljø- og sundhedsskadelige stoffer, samtidig med at man sikrer korrekt bortskaffelse.

Bygherre skal derfor udarbejde en kombineret miljøscreening og affaldsanmeldelse til kommunen – senest 2 uger inden projektopstart. Selve miljøscreeningen foretages ved stikprøver fra materialer, der indgår i de bygningsdele, som enten skal nedrives eller ombygges, og som erfaringsmæssigt kan indeholde miljøfarlige stoffer. Affaldsanmeldelsen kræver, at man kortlægger fraktioner og beregner mængder.

Lad os hjælpe

Vi har mange års erfaring i miljøscreening, kortlægning af fraktioner og beregning af mængder. Med os på sidelinjen kan bygherre sikre sig endnu bedre mod unødigt dyre ekstraarbejder og sove roligt om natten i vished om, at der er styr på tingene.

Systematiseret effektivitet

Vi udfører hvert år 250-300 sager, hvor vi genererer over 300.000 ton affald. Vi har en omfattende og specialiseret maskinpark, mere end 150 fastansatte medarbejdere, eget værksted samt en smidig og fleksibel infrastruktur, som sikrer, at vi altid har det rigtige materiel og det rigtige mandskab til opgaven. Vi er eksperter i komplekse opgaver og bliver typisk valgt, når der stilles store krav til metoder, miljø, sikkerhed, tid og kvalitet.

Med over 60 års erfaring som nedrivningsvirksomhed tør vi godt kalde os selv for eksperter. Det vidner opgaver for eksempelvis Københavns Lufthavne, Amalienborg, Frederiksberg Centret, B&W og Nationalbanken om. Læs mere i vores lille udpluk af referencer.

Certificeret styring

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. For dig som kunde betyder det en systematiseret og effektiv styring af vores processer, som sikrer, at der ikke falder noget ned imellem to stole. Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening), som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores arbejde udføres korrekt i henhold til lovgivningen.

Kontakt os og hør nærmere. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.