Certificeringer hjælper os med at holde fokus

Med tre certificeringer indenfor henholdsvis kvalitet-, miljø og arbejdsmiljø er du som bygherre godt sikret mod ubehagelige overraskelser. Kvalitet og troværdighed er blandt vores vigtigste kerneværdier, og dem underbygger vi ved som én af de få i branchen at have flere væsentlige certificeringer bl.a. indenfor miljøsanering.

I Danmark er det Dansk Standard, der varetager både de danske og de internationale certificeringer, og som virksomhed er der en lang række krav, man skal opfylde. Ikke kun til instruktioner og procedurer, efteruddannelse og opdateret viden om lovgivning, men også til udvikling og kvalitetssikring af virksomheden.

Systematiseret og effektiv

Vi har mere end 60 års erfaring i nedrivning og miljøsanering, og udfører hvert år 250-300 sager hvor vi genererer over 300.000 ton affald. Vi har en omfattende og specialiseret maskinpark, mere end 150 fastansatte medarbejdere, eget værksted samt en smidig og fleksibel infrastruktur som sikrer, at vi altid har det rigtige materiel og det rigtige mandskab til opgaven. Vi er eksperter i komplekse opgaver, og bliver typisk valgt når der stilles store krav til metoder, miljø, sikkerhed, tid og kvalitet.

Certificeret styring

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø, og arbejdsmiljø. For dig som kunde betyder det en systematiseret og effektiv styring af vores processer, som sikrer at der ikke falder noget ned imellem to stole. Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening) som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores arbejde udføres korrekt i henhold til lovgivningens regler. Herudover fører Force A/S kontrol med vores ledelsessystem.

Tryghed for kunderne

Vi sætter stor pris på de skrappe krav, for det skærper vores kompetencer og vores konkurrenceevne. For vores kunder betyder det endnu mere tryghed at samarbejde med os, for vi har styr på tingene og er altid klar til selv at blive kigget efter i sømmene. Samtidig vægter vi samfundsansvar højt, og kæmper for lighed og retfærdighed. Det gælder lokalt, nationalt og på verdensplan. Det kan du læse mere om på siden CSR.