Databeskyttelse ved tilbudsgivning

Som led i tilbudsgivning af det fremsendte udbudsmateriale behandler Søndergaard A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.), og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at afgive tilbud. Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for tilbudsberegning. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af opgaven for dig.

Dine personoplysninger vil evt. blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder eller andre interessenter med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Det afhænger af om vi får opgaven eller ej. Får vi ikke opgaven, vil oplysninger blive slette efter seks måneder. Får vi opgaven, vil oplysninger som udgangspunkt blive arkiveret i op til fem år.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Søndergaard A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Søndergaard A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmesde www.datatilsynet.dk.

Vil du vide mere, kan du kontakte vores interne dataansvarlige; Knud Magnussen på telefon 2429 5882 eller mail: km@soendergaard.dk