Corporate Social Responsibility

Vi vægter samfundsansvar højt, dels ved at tilbyde unge udsatte arbejde, dels ved at uddanne og værne om vore ansatte og dels ved at tage vare om miljøet. Vi arbejder samtidig proaktivt for, at bevare og styrke en høj standard indenfor nedrivningsbranchen. Som synligt bevis herfor, er vi allerede blevet certificeret inden for tre internationale standarder som du kan læse mere om på siden Certificering.

Udsatte unge får fast arbejde

Mange unge og udsatte borgere har svært ved at finde arbejde, eller i det hele taget at begå sig på en arbejdsplads. Vi har igennem årene taget en lang række unge mennesker i praktik, og de fleste af dem har opnået både personlige og faglige ressourcer, som har gjort dem til attraktiv arbejdskraft. Vi er glade for og stolte af, at vi på den måde kan være med til at give folk et ståsted og indhold i tilværelsen.

Vi lever af mennesker

Nedrivningsbranchen er en meget mandskabstung branche, og menneskene i virksomheden udgør derfor virksomhedens rygrad. Vi ser det derfor som helt naturligt, at uddanne, vedligeholde, værne om og fastholde vore medarbejdere ved bl.a. løbende at sende dem på såvel interne- som eksterne kurser, samt følge op på deres færdigheder.

Miljø forkæmper

Østersøen er så forurenet med PCB, at der er begrænsning for fangst og omsætning af især laks og sild. PCB som er en af verdens farligste miljøgifte, kommer i naturen bl.a. ved afbrænding af affald – fx nedbrudte bygningmaterialer. Når PCB er sluppet ud i naturen, bliver det optaget i fødekæden og havner til sidst i os mennesker, hvor det kan give øget risiko for kræft og påvirke forplantningsevnen, immunforsvar m.m. Vi har alle et ansvar for at dæmme op for forureningen, og hos os arbejder vi konkret og intensivt for at få indsamlet, sorteret og bortskaffe alle miljø- og sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med vores arbejde. Faktisk bliver mere end 90 % af de materialer vi nedbryder genbrugt. Læs mere på siden Genanvendelse.

Vi vil konkurrere på et fair marked

I gamle dage var det helt almindeligt, at man inden for de samme brancher aftalte priser og opgaver, men stadig i dag kan man læse om karteldannelser eller korruption som reelt sætter konkurrencen ud af spil. Vi kæmper for lige vilkår så alle kan konkurrere mod hinanden i et fair marked, og så kunderne får de bedste priser. Det sker bl.a. Ved proaktivt at arbejde for fair vilkår via vores medlemsskab af Nedbrydnings- og miljøsaneringsektionen under Dansk Byggeri. Samtidig har vi udarbejdet en Code of Conduct som forpligter alle nøglemedarbejdere til god forretnings skik, og endelig har vi indført en Whistleblowerordning som sikrer, at alle i- og udenfor virksomheden trygt kan indberette brud på etikken.

Vi samarbejder med SKAT

Selvom vi med mere end 150 medarbejdere har branchens højeste egenproduktion, kan det ikke undgås, at vi løbende også beskæftiger vikarer i en mandskabstung branche. Vi har derfor etableret et direkte samarbejde med SKAT, som udover vores egne skrappe screeninger og kontroller, skal sikre fuld gennemsigtighed og ordnede forhold for alle medarbejdere, der er beskæftiget på vores byggepladser. Vi bakker derfor også op om alle initiativer og kontroller fra myndighedernes side, som skal være med til at forebygge social dumping og skabe fair forhold for både medarbejdere og virksomheder.

Vi støtter Global Compact

Som et synligt bevis på, at vi tager samfundsansvar alvorligt, er vi blevet tilsluttet Global Compact og støtter dermed de ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vores medlemsskab kan ses på Global Compacts hjemmeside, og vores årlige redegørelse kan du læse her: Communication on Progress.

Vi støtter lokalsamfundet og de gode formål

Vi støtter når vi føler vores bidrag går til et godt formål. Den slags formål er der mange af – både lokale og nationale. Læs mere på siden Sponsorater.