Solvangskolen

Solvangskolen i Farum har i mange år haft store problemer med indeklimaet pga. af meget høje mængder PCB i luften. Flere metoder har været afprøvet, men løsningen blev til sidst, at totalnedrive to af bygningerne på skolen samt PCB-sanere og udskifte fugerne i administrationsbygningen. Vi vandt hovedentreprisen direkte for Furesø Kommune og har stået for […]

Solvangscenter

Vi vandt i tæt konkurrence hovedentreprisen omkring totalnedrivning og miljøsanering af de knap 10.000 m2 bygninger, som fra 2011 og indtil nedrivning stod mere eller mindre tomme. Arbejdet omfattede desuden afrensning af 16.000 m2 overflade, herunder sandblæsning af maling. I projektets forløb blev der ved tæt dialog og samarbejdet fundet væsentlige besparelser og bedre logiske […]

Slotsholmgade 12

I Bygningsstyrelsens ejendomme på Slotsholmsgade 12 blev der konstateret forhøjede PCB-værdier i indeklimaet. PCB-værdierne stammede fra vinduesfugerne og formålet med projektet var derfor, at fjerne, forsegle og genetablere den indvendige del af fugen på de godt 1.600 vinduer. For at komme til den indvendige fuge skulle det meste af den indvendige aptering omkring vinduet demonteres […]

Slagelse Kommune

Opgaven omfattede miljøsanering og nedrivning af 3 eksisterende bygninger i Slagelse Kommune. Ejendommene var i forfald, og det kunne ikke svare sig at renovere dem. Arbejdet blev udbudt i en pulje med 3 ejendomme og udført i en kontinuerlige arbejdsgangen, under hensyntagen til det omgivende miljø. Indvendige vægoverflader blev saneret, miljøaffald udsorteret, asbesttag håndteret efter […]

Skolen i Bymidten

Helsingør kommune valgte i 2014 at lade den gamle biblioteksbygning samt kampfeldtgrunde rydde. Grundet en efterfølgende klage i naturstyrelsen, blev hele projektet ændret og biblioteksbygningen blev total nedrevet i 2016. I 2017 vandt vi udbuddet på skolens bygning 2, 5 & 8. Bygningerne var dog så så kontamineret af miljøfarlige stoffer (PCB, asbest og tungmetaller), […]

Lyngby Station

DSB overtog ejerskabet af Lyngby Station i 2013. I 2014 solgte DSB butiksarkaden, på nær de eksisterende toiletter på perronen og den planlagte cykelkælder. Vi har for Julius Nielsen A/S udført sanerings- og nedrivningsarbejde bestående af bl.a.: – Nedrivning af 108 m2 perrontag. – Miljøsanering, skæring og nedrivning af ca. 200 m2 betonvægge. – Skæring […]

Klerkegade 2

Den historiske næsten 150 gamlefrimurerbygning på Klerkegadeblev 2. juli 2015 totalskadet i en voldsom brand, som stort set totalt ødelagde den gamle bygning. Vi fik til opgave, at nedrive alle brandskadede bygningsdele i den 6.500 m2 store bygning. I den vestlige del af bygning var stort set alt udbrændt på nær de bærende ydervægge, som […]

Huset William

Det gamle plejehjem på Vigerslev Allé havde stået tomt i næsten 4år inden FSB udbød sanering & total nedrivning af den gamle bygning. Vi vandt hovedentreprisen, og udførte sanering af 10.000 m2 overflader samt total nedrivning af 6.000m2 bygningsmasse. Miljøsaneringen bød på udfordringer med PCB, tungmetaller og klorerede parafiner. Bygherrerådgiver var Golder Assoiates.

Hillerød Station

Siden DSB nedlagde eget billetsalg på Hillerød Station, har den gamle stationsbygning fra 1864 stået tom, bortset fra en nedslidt ventesal med hærgede toiletter. Men nu kommer bygningen igen til ære og værdighed. Søndergaard A/S vandt hovedentreprisen med sanering og nedrivning af 2 tilbygninger inkl. omfattende retableringsarbejder. Entreprisen har bestået i udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan, miljøsanering […]

Københavns Lufthavne

Søndergaard A/S har i en årrække arbejdet i og for Københavns Lufthavne. Totalnedrivning af kontorhuse. Nedtagning af facadepartier for etablering af nyt securitycenter. Asbestsanering af toiletkerner. Demontering af ovenlys. Demontering af stålkonstruktioner. Selektive nedrivninger i butikker. Totalnedrivning af bunkers. Etablering af byggeplads.