Taastrupgaard

Projekt

På baggrund af en ny helhedsplan for Taastrupgård og som led i at fjerne boligområdet fra myndighedernes liste over udsatte boligområder skal bebyggelsen reduceres med 20 % og dermed fjernes fra ”Ghettolisten”.

I projektet er samlet over 26.000 m2 bygningsmasse med tilhørende udearealer og installationer fjernet for at gøre området mere åbent samt gøre plads til et nyt børnekulturcenter med skole og daginstitution.

Projektet med miljøsanering og totalnedrivning af de otte boligblokke midt i bebyggelsen blev udbudt i hovedentreprise efter tildelingskriterierne:
• Pris 40%,
• Proces og tid 30%
• Bæredygtighed 30%

På trods af, at vi ikke var den billigste vi valgt til opgaven, da vi samlede set havde afleveret et yderst tilfredsstillende materiale, hvor især vores håndtering af genanvendelse, bæredygtighed, kvalitetssikring samt ikke mindst arbejdsbeskrivelse for udførelse af nedrivning og miljøsanering i tæt beboet område med sociale udfordringer, blev vurderet til være den bedst mulige løsning (10) vurderet fra 1-10.

Håndtering af beton

Taastrupgaard bebyggelsen er opbygget i klassisk betonelementbyggeri med sandwichelementer. Arbejdet består af en omfattende miljøsanering af særligt betonelementer og betonsøjler, hvor der er konstateret højt indhold af PCB. En del af arbejdet omfatter bl.a. fugesanering, fraskæring af tilstødende beton samt afskibning af en betydelig mængde betonkonstruktioner til Holland for genanvendelse efter termisk behandling. En stor del af betonelementerne kranes ned og køres til off-site sanering af hensyn til minimering af gener for beboerne i Taastrupgård. Samtlige overflader på Taastrupgård, både indvendigt og udvendigt, skal afrenses for PCB samt tungmetaller. Derudover forefindes der asbestholdige facadeplader og PCB-holdige fuger.

Inddragelse af lokalområdet er vigtig for projektets succes, hvorfor vi har valgt at samarbejde med Partnerskabet i Taastrupgård og ansætter lokal arbejdskraft fra Taastrupgård-området samt løbende tager praktikanter ind fra Høje-Taastrup Kommune med henblik på fastansættelse.

Sanering

Samtlige overflader på Taastrupgård, både indvendigt og udvendigt, skulle afrenses for PCB samt tungmetaller. Derudover blev der fjernet asbestholdige facadeplader og asbestholdig bitumen på kælderydervægge.

Efter nedrivningen blev der håndteret og bortkørt ca. 70.000 tons jord.

Læs mere om projektet Taastrupgaard.

 

Bygherre

Boligselskabet AKB, Taastrup v/KAB

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

September 2019 - Januar 2021