Københavns Lufthavne

Projekt

Søndergaard A/S igennem flere årtier haft fast afdeling i Københavns Lufthavne (CPH), som dagligt gennemfører flere løbende nedrivnings- og miljøsaneringsprojekter af både større og mindre karakter.

Herunder:

  • Totalnedrivning af kontorhuse.
  • Nedtagning af facadepartier for etablering af nyt securitycenter.
  • Asbestsanering af toiletkerner.
  • Demontering af ovenlys.
  • Demontering af stålkonstruktioner.
  • Selektive nedrivninger i butikker.
  • Totalnedrivning af bunkers.
  • Etablering af byggeplads.

Som hus-entreprenører kender vi vigtigheden af relationer og samarbejde, som er en nødvendig forudsætning for at kunne håndtere de meget skarpe krav der er, for at arbejde i og omkring CPH.

Et eksempel på en kompleks opgave er udførelse af nedrivning og miljøsanering af terminal 2 mellem finger A og B, som blev udført i 2017/18 på airside. Arbejdet omfattede asbestsanering af søjler i aktivt passagerområde, nedtagning af facader mod standpladser samt nedrivning og nedkraning af betonkonstruktioner i aktivt passagerområde. Arbejdet kræver omhyggelig planlægning og samarbejde med alle interessenter i CPH, herunder et særligt hensyn til passagerflow og drift.

Et andet eksempel i CPH er, at vi ad flere omgange har stået for fjernelse af mere end 50.000 m2 rulleveje, standpladser og landingsbaner på airside, hvor nøje
planlægning og hensyn til sikkerhed er altafgørende.

I skrivende stund er vi igang med at udføre en delvis nedrivning af parkeringshus 7. Arbejdet omfatter kompliceret afstivning og nedbrydning af betonkonstruktioner med nedbrydningsrobotter. Arbejdet udføres under stort hensyntagen til metroens drift, hvorfor det stiller store krav til vores planlægning og håndtering af sikkerhed over for både Metroselskabet og passagerer.

 

Store krav til sikkerhed, logistik og tidsstyring
Vores speciale er netop komplekse opgaver. I dette tilfælde som stiller store krav til sikkerhed, logistisk og godkendelser således, at passagerer og andre interessenter i CPH generes mindst muligt. Dette gælder arbejder både på Airside og Landside i lufthavnen.

Vi har udført mere end 60 projekter i CPH, alene de seneste 4 år med en samlet ordresum på over 45 mio. DKK.

Vi har igennem flere årtier udført mange opgaver i total-, hoved-, stor- og fagentreprise for Københavns Lufthavne A/S samt for de øvrige entreprenører i CPH.

Projekterne i lufthavnen er udført i henhold til vores ISO-certificerede ledelsessystem (kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljø) samt nedbrydningsbranchen

Bygherre

Københavns Lufthavne A/S

Hovedentreprenør

Jakon A/S, Københavns Lufthavne A/S

Entrepriseperiode

2006 - igangværende

Entreprisesum

Samlet over 30 mio