Hillerød Station

Projekt

Siden DSB nedlagde eget billetsalg på Hillerød Station, har den gamle stationsbygning fra 1864 stået tom, bortset fra en nedslidt ventesal med hærgede toiletter. Men nu kommer bygningen igen til ære og værdighed.

Søndergaard A/S vandt hovedentreprisen med sanering og nedrivning af 2 tilbygninger inkl. omfattende retableringsarbejder.

Entreprisen har bestået i udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan, miljøsanering og totalnedrivning af ca.

160 m2 bygning, fjernelse af installationer og kloak, etablering af dræn, omlægning af el-installationer inkl. nye kabelbrønde, tilmuring/-støbning af åbninger i kælderydervægge samt andre betonarbejder.

Bygherre

DSB Ejendomme

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

Dec 2017 - Mar 2019

Entreprisesum

1,7 mio.