Albo & Kongsholmcentret

Projekt

En del af Kongsholmscentret nedbrændte i 2009, og efter at have stået som en brandtomt i adskillige år, blev der genopført et nyt morderne Kulturhus. Resten af Kongsholmcentret, dog ikke ”Festsalen”, trængte til en gennemgribende renovering, hvor det blev vurderet, at det bedst kunne betale sig at nedrive resten af bebyggelsen for genopførelse af et helt nyt gymnasium og skabe en mere sammenhængende bydel. I samme forbindelse valgte Albertslund Kommune også at tage hånd om ALBO, som var et tidligere plejecenter, som skulle nedrives for at skabe vækst for nye familieboliger i området ved Rådhussøen i Albertslund.

Kongsholmscentret bestod af 8 bygninger med forbindelsesgange opført i 1960’erne i alt ca. 4.900 m2, og Golder Associates A/S udbød projekt på miljøsanering, stripning og nedrivning efter kriterierne ”Laveste pris”.

ALBO bestod af 3 sammenhængende bygninger, som var opført i perioden 1976- 1977, som traditionelle betonelementbyggeri med sandwich-facadeelementer. Da bygningen var på 5 etager inkl. kælder måtte vores 50 tons maskine med langarm på banen. Der var også store krav til logistik og hensyn til beboere, da den ene af bygningerne var i drift i de første 3 måneder af byggeriet, samt for den omkringliggende beboelse.

Bygningsmasse ca. 8.000 m2. Da jordbundsforholdene i begge områder var bløde og delvist bestod af opfyld blev der etableret vibrationsmåling. På begge sager blev der blandt andet udført vådsandblæsning af ca. 13.500 m2 facader samt omfattende graffiti afrensning.

• Mandetimer: ca. 16.140 timer, med en spidsbelast på 16+18 mand
• Affald til genbrug: 19.170 tons
• Affald til nyttiggørelse: 1.215 tons
• Affald til specialbehandling: 3 tons
• Genvanvendelse: 92,8 %

Bygherre

Albertslund Kommune

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

Aug 2017 - Sep 2018