Deltagere

  • Roskilde Kommune (Bygherrre)
  • Lendager Gruop (ressourcetjek)
  • DJ Miljø & Geoteknik (miljøundersøgelser af bygninger og jord)
  • Søndergaard Nedrivning A/S (nedrivningsentreprenør)

Nedrivningen af en gammel skole gjorde alle projektdeltagere klogere på genanvendelse
Den ene af VUC’s bygninger i Roskilde skulle rives ned. For at udnytte muligheden for at få mest mulig ny viden, valgte vi at gå sammen med nedrivningsvirksomheden Søndergaard Nedrivning, Lendager Group og det rådgivende ingeniørfirma DJ Miljø & Geoteknik.

Mere cirkulær genanvendelse

Målet med samarbejdet var at udvikle nye værktøjer til genanvendelse af byggematerialer, således at ressourcerne kan udnyttes langt bedre end i dag, hvor værdifuldt byggeaffald ender som vejfyld ved anlægsprojekter.

Processen i korte træk

I samarbejde kortlagde vi bygningens ressourcer. Hvilke ressourcer var der – og hvor mange? Kunne materialerne anvendes på nye måder? Her blev gamle mursten, der ikke kunne skilles ad, i stedet skåret ud i kvadrater, der så kunne anvendes med stor dekorativ effekt i et andet byggeprojekt. Sundhedsskadelige stoffer blev fjernet fra vægge og lofter inden nedrivningsspecialisterne gik i gang med adskille de forskellige bygningsdele fra hinanden. Alle bygningens ressourcer er blevet registreret så man præcis ved, hvad der er sket med dem og hvor de miljøfarlige stoffer er blevet af. Bygningselementerne blev placeret på på RGS Nordic ressourcehotel, klar til at få et nyt liv i et nyt byggeri.

Vi bliver stadig klogere

Skolens bygning fra 70’erne er nu revet ned, men samarbejdet kører videre. Vi deler løbende ideer til, hvordan brugte byggematerialer kan oparbejdes, så de kan indgå i nye byggerier. De mange indsigter og ideer, vi har opnået undervejs, deler vi med virksomheder og offentlige interessenter gennem workshops – for vores håb er, at resultaterne vil bane vej for nye måder at udnytte de store ressourcer, der er i brugte byggematerialer.

Vil du høre mere?

Anne Marie Ploug – ampl@rgsnordic.com

Læs også om: