Deltagere

  • Holbæk Kommune (Bygherrre)
  • Niras A/S (ressourcetjek og miljøundersøgelser af bygninger og jord)
  • Søndergaard Nedrivning A/S (nedrivningsentreprenør)

Økonomi

Nedrivningen som blev udført i 2015 kostede ca. 4,4 mio. kr., hvilket var 0,3 mio. kr. under bygherrens budget.

Formål

Projektets formål var at nedrive Brunhøjskolen i Holbæk Kommune. Der var fra projektets start fokus på en høj grad af genanvendelse, hvilket viste sig at være en god mulighed for økonomiske besparelser.

Beskrivelse

Brunhøjskolen i Holbæk Kommune, som blev opført i 1969-1971, beståede af ca. 2.000 m² i alt, primært pavillonbygninger med bl.a. bærende konstruktioner i stål, facadekonstruktion i eternit, trapeztag, skillevægge i gips, terrændæk i beton med linoleum, klinker.

Der blev lavet en kortlægning af genanvendelige materialer (ressourcetjek) samt en kortlægning af forurenede materialer. Bagefter kunne de genanvendelige materialer genanvendes, og de forurenede materialer sendes til behandling. Bl.a. blev 2.000 ton overskudsjord fra nærliggende vejprojekt blev tilkørt og anvendt som opfyld efter forureningsoprensning i udgravning af kældre og fundamenter. Samtidig blev

2.000 ton uforurenet beton fra nedrivningen nedknust og genanvendt som bundsikring i det nærliggende vejprojekt.

Vigtigste erfaringer

  • Det kræver vilje fra alle parter at finde løsninger, især interesse fra bygherren (væk fra ”det billigste tilbud vinder-tilgangen” for at finde den helhedsmæssigt bedste løsning).
  • Det er vigtigt, at rådgivere er opmærksomme på mulighederne og forelægger disse for bygherren (fx match-making med eksisterende lokale projekter).
  • Mere genanvendelse er ikke dyrere (der opnås økonomisk gevinst ved at afsætte genanvendelige materialer).
  • Entreprenører skal have tidsfleksibilitet til planlægning og være opmærksom på afsætningskanaler.
  • Vigtigt med fokus på, hvad der virkelig gør en forskel, og hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind.
  • Direkte genbrug af bygningsdele (fx vinduer) er vanskeligt pga. Bygningsreglementets krav (fx energikrav).

Resultat

I alt blev 97,5 % af materialerne genanvendt med en høj grad af lokal udnyttelse af ressourcerne til gavn for bl.a. CO2-regnskabet. Nedrivningen blev 0,3 mio. kr. billigere, end bygherren havde budgetteret.

Vil du vide mere

Solvejg Qvist, NIRAS A/S, soq@niras.dk

Læs også om: