Jagtvej 169 A+B

Projekt

Nedrivningen af Jagtvej 169 er på mange måder et enestående projekt. Med særligt fokus på ressourceforlængelse, er det lykkedes at genanvende eller genbruge 90 % af byggematerialerne fra den oprindelige bygning.

Alt fra bærende bjælker til gamle mursten og akustiklofter er blevet solgt videre. Andre materialer er blevet renset direkte på pladsen og brugt i andet byggeri – mens nogle materialer er blevet upcyclet og har fået nyt liv i en anden form. Det store fokus på genbrug mindsker både CO2-belastningen, ligesom det bidrager til et mere cirkulært materialeforbrug.

En ny måde at tænke nedrivning på – fra affald til værdifulde ressourcer

Projektet anser vi som innovativt, da det er en ny måde at tænke nedrivning på. Vi har fra start at anskuet alt som ressourcer i stedet for deponi, som er det traditionelle i nedrivning. Bygherre ATP Ejendomme har ligeledes bidraget til den denne innovative nedrivningsproces, da de har givet os tid og rum til at opsætte auktionshus på pladsen, rense mursten og sortere alle materialer til videre genbrug. Det handler altså ikke kun om at se på, om lamper og specielle ting kan genanvendes – men i stedet kigge på alle dele, der normalt ville være blevet deponeret.

Projektet er et rigtig godt eksempel på omstilling til cirkulær økonomi. Nedrivningsprocessen, hvor bygningsmaterialer tages ned, udgør et helt afgørende led i den cirkulære værdikæde i byggeriet. Nedrivningsprocessen er traditionelt blevet anset for at være kilde til store affaldsmængder uden værdi. I fremtiden vil nedrivninger være produktionsstedet for værdifulde ressourcer for byggeriet. For at vi kan udnytte materialerne bedre, er det nødvendigt at øge vores fokus på at planlægge og udføre nedrivningsprocessen.

Som nedrivningsvirksomhed skal vi både kunne håndtere og bortskaffe de skadelige stoffer (bly, asbest, PCB mv.) – men vi skal også kunne udnytte de gode ressourcer. Ofte sætter mangelfuld planlægning, dårlige beskrivelser eller en presset tidsplan en stopper for udnyttelse af de gode ressourcer. Det er her, et projekt som Jagtvej 169B bliver vigtigt.

Byggesektoren genererer 35 % af al affald i Danmark

Projektet med nedrivningen af Jagtvej 169B har en positiv effekt på omverdenen, da byggebranchen er en kæmpe ressource-synder. Byggesektoren genererer nemlig ca. 35 % af al affald i Danmark. Alt for mange brugbare materialer bliver deponeret eller tabt – selvom de kunne have været direkte genanvendt eller genbrugt. Der er overordnet er behov for at få større politisk fokus på byggeaffaldets værdi i et klimaperspektiv.

Vi udleder CO2 under en nedrivning, det kan ikke undgås – men vi kan konstant kigge indad og undersøge, hvordan vi anvender mere miljøvenlige metoder til nedrivning. Det indebærer økonomiske omkostninger for virksomheden, men villigheden til at investere i sådanne projekter er stor. Vi forholder os derfor kritisk til alle led, da genanvendelse kun er miljøvenlig, hvis vi gør det på den rette måde.

Eksempelvis at vi ikke transporterer mursten over lange afstand for at blive renset og derefter transporteret tilbage igen, og at glas skal omsmeltes ved høje temperaturer. Det er vigtigt at være kritisk i denne proces, så vi opnår løsninger, der rent faktisk sparer miljøet for CO2. Derfor har vi fokus på direkte genbrug, hvor vinduer bruges som vinduer i en ny bygning og mursten renses og bruges som mursten igen.

Det koster mere lige nu – og det tager længere tid lige nu. Men det er den bedste løsning.

Dette grønne projekt har vist en nytænkende og mere miljørigtig måde at nedrive på – og ligeledes har udviklet Søndergaards kompetencer inden for genanvendelse.

Søndergaard og ATP Ejendomme baner her vejen til fremtidige projekter, da vi nu har viden, relationer og kapacitet til at gå forrest i branchen og skabe den grønne omstilling. Håber er, at det kan inspirere andre bygherrer, når nedrivningsprojektet formår at gøre affald til værdifulde ressourcer.

Projektet er mundet ud i, at vi er indstillet til Årets Klimapris 2022, som uddeles af Building Awards. Her er vi én af tre virksomheder i finalen om den ærefulde pris.

Bygherre

ATP Ejendomme A/S

Entrepriseperiode

2021-2022