Brøndbyparken

Projekt

Blokkene er opført i slutning af 40’erne og i begyndelsen af 50’erne, og trængte derfor til en gennemgribende energirenovering med bl.a. ny murstensfacade og vinduer, nye altaner og nye badeværelser.

48 boliger ombyggedes til ældrevenlige boliger ved etablering af elevatorer. Udover renoveringen/ombygningen etableres der et nyt fælleshus og i samme forbindelse bliver udearealerne fornyet.

Vores arbejder omfattede hovedsageligt miljøsanering, rydning af badeværelser, fjernelse af installationer, og hulboringer for trækning af nye installationer. som skulle ombygges til
ældrevenlige boliger. I den forbindelse udførte vi også betonskæring i dæk og vægge for etablering af elevatorer samt nye adgangsforhold.

Bygherre

Boligselsskabet Brøndbyparken

Hovedentreprenør

Karl A. Hansen A/S Bøglund VVS A/S Proventilation A/S

Entrepriseperiode

November 2014 - August 2017

Entreprisesum

15 mio.