Betty Nansens Allé 51-53

Projekt

I foråret 2018 blev Søndergaard prækvalificeret til at give tilbud på en større PCB-sanering for KAB og Frederiksberg Kommune. Tildelingskriteriet var ’Økonomisk mest fordelagtige’ med følgende vægtning:

• Pris 60%
• Organisation 20%
• Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø under udførelse 20%

I sommeren 2018 blev vi tildelt opgaven, da vores samlede tilbud scorede højest.
Betty Nansens Allé 51-53 er opført i begyndelsen af 1970-erne og er en bygning på 8 etager med en central indgang. Bygningen blev opført som pensionistboliger.

Ejendommen har status af beboelsesejendom opdelt i 4 forskellige anvendelseskategorier. Almene ældreboliger og Botilbud til autister og afklaringsboliger, som har status som beboelse, mens de øvrige to Service arealer og Botilbud til udviklingshæmmede har status som erhvervsareal.

Grundet de høje PCB-koncentrationer, var Frederiksberg Kommune nødsaget til at totalnedrive eller renovere bygningen. Sammen med KAB og Rambøll fik de lagt en plan for, hvordan de kunne renovere bygninger, og derfor undgå en totalnedrivning.

Bygninger kommer i fremtiden til at rumme en plejeinstitution for unge og gamle.
Alle bygninger ca. 110 lejligheder skulle strippet og saneres fuldstændig, således det kun var en rå betonbygning der skulle stå tilbage.

Af hovedmængder kan nævnes:

• Sanering af malede væg- og loftoverflader 17.800 m2
• Sanering af PCB-holdige fuger samt PCB forsegling 2.900 lbm
• Fjernelse af gulvbelægning inkl. støbeasfalt 4.200 m2
• Nedrivning af lette og tunge vægge 2.500 m2
• Nedkraning af altanlukninger og altanbrystninger 126 stk

Bygherre

Frederiksberg Forenede Boligselskaber c/o KAB

Entrepriseperiode

December 2019 - Juni 2019