Byggepladsservice

Vi udfører byggepladsindretning, byggepladsdrift og reetableringer af byggepladser.

Indretning

Vores mange år på forskellige byggepladser har givet os en god erfaring, og vi tilbyder at:

 • Sørge for interimsforanstaltninger
 • Opsætte midlertidige døre, vægge og trapper
 • Etablere byggepladsveje, skiltning og udlægge jernplader
 • Opsætte byggepladshegn, autoværn og sikkerhedsrækværker
 • Indrette parkerings- og materialepladser
 • Opsætte førstehjælpsstationer

Når arbejdet på byggepladsen er afsluttet, sørger vi også for at demontere og afrigge.

Drift

Vi har bl.a. stor erfaring med:

 • Oprydning, rengøring og affaldshåndtering
 • Etablering og nedtagning af midlertidige sikkerhedsforanstaltninger
 • Ophængning og nedgravning af kabler
 • Vinterforanstaltninger

Reetablering

Vi tilbyder at reetablere og afrigge pladsen, så vi fx sørger for:

 • Adgangsveje, fortorve og andre gangarealer
 • Udlægger græs og beplantning
 • Brolægning og asfaltarbejde