Jordarbejde

Jord er et levende materiale, og det kræver særlig viden.

Vi har mange års erfaring fra en række forskellige projekter, hvor vi bl.a. har stået for udgravning til kælderarealer, bundsikring og terrænregulering, ligesom vi har anlagt græsplæner og afrømmet muld.

Desuden har vi takket være vores nedrivningsprojekter stor erfaring med at håndtere forurenet jord. Derfor kan vi fx sørge for at:

  • Analysere og registrere jorden
  • Opgrave og håndtere den
  • Transportere og deponere jorden
  • Anmelde til de relevante myndigheder