Vandtårnet ved DTU

Projekt

Vandtårnet med en højde på 30 meter var beliggende ved DTU på Centrifugevej, 2800 Kongens Lyngby.

Nedrivningen omfattede hele vandtårnet, som var udført i hårdt armeret betonkonstruktioner inkl. kælder, fundamenter, elevator, ståltrappe samt alle tilhørende installationer mv.

Tårnet var ved projektstart tømt for vand. Kloak blev fjernet, og der blev placeret en ny brønd i skellet.

Udover nedrivning vandtårnet blev ventilbygningen (underjordisk) med tilhørende installationer ligeledes blændet og fjernet.

Se timelapse af nedrivning af vandtårnet ved DTU

 

Vandtårnet bestod øverst af en udsigtsplatform herunder selve vandtanken med en kapacitet på 2.000 m3, under denne en etage med diverse depotrum. Herunder selve stiklen af vandtårnet bestående af 6 beton søjler omkring en central kerne med trappe og elevator, afsluttet med en kælder samt tilhørende fundament.

Projektet indebar nedrivning af vandtårn, bortkørsel af jord og sprængning af selve fundamentet.

Bortskaffelse af hele vandtårnet, som bl.a. massive armerede konstruktioner og streng/kabelspændte bjælker var også med i projektet.

Bygherre

Lyngby-Taarbæk Kommune

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

September 2021 - Januar 2022