UCC Ballerup

Projekt

UCC blev købt af Ballerup Kommune i 2016, som har planlagt at dele byggeriet op i skole, koncertsal og boliger til voksne med særlige behov. Der var imidlertid fundet høje koncentrationer af PCB i fuger, maling og linoleum, og vores arbejde bestod derfor i, at miljøsanerere bygningen.

Dørkarme og vinduer blev demonteret, og ca. 6 kilometer fuge blev fjernet. Alle tilbagestående bygningsdele som havde været i kontakt med PCB, blev afrenset.

Til slut blev alle afrensede bygningsdele forseglet for at stoppe spredning af PCB.

Alle 11.000 kvadratmeter linoleumsgulve blev smidt ud, og alt gulvlim blev slyngrenset, så kun de rå betongulve stod tilbage. Fuger imellem gulv og vægelementer bliver fjernet, slebet og forseglet.

Der blev genereret ca. 200 ton affald hvor de 100 ton var PCB affald.

Bygherre

Ballerup Kommune

Hovedentreprenør

Søndergaard Nedrivning A/S

Entrepriseperiode

Juni - September 2017

Entreprisesum

5,1 mio.