Tivolihjørnet

Projekt

Tivolihjørnet

Tivolis største investering nogensinde blev åbnet i november 2017. Forinden skulle det gamle hjørne, som blandt andet rummede Hard Rock Café, nedrives.

Hoffmann A/S vandt opgaven som totalentreprenør og med Søndergaard som udvalgt fagentreprenør pga. vores mangeårige samarbejde på komplekse opgaver. Vi deltog derfor allerede i projekteringsarbejderne 3 år før den egentlige udførelse og var med til at udforme det egentlige nedrivningsprojekt.

Der var særdeles store krav til logistikken omkring byggepladsen, da de omkringliggende veje er blandt Danmarks mest trafikerede og har rigtig mange bløde trafikanter. Der var især fokus på afvikling af den tunge trafik til og fra byggepladsen. Al trafik foregik forlæns ud og ind af pladsen og med fast portvagt og flagmand til dirigering og standsning af trafikken for adgang.

Arbejdet omfattede miljøsanering 20.000 m2 overflader, totalnedrivning af ca. 7.500 m2 bygningsmasse og diverse byggepladsarbejde under hele byggeprocessen.
Sideløbende med nedrivningen skulle der udføres et større anlægsarbejde, som bl.a. omfattede spuns, ramning og kloak som løbende skulle koordineres på tværs af faggrupperne grundet en meget stram tidsplan for opførelsen af det nye Tivoli Hjørnet.

Da der var en stram tidsplan på sagen blev der til tider arbejdet i 2 holds skifte med en spidsbelastning på 40 mand.

• Mandetimer: ca. 14.800 timer
• Affald til genbrug: 6.470 tons
• Affald til deponi og nyttiggørelse: 510 tons
• Affald til specialbehandling: 70 tons

 

Bygherre

Tivoli A/S

Hovedentreprenør

Hoffmann A/S

Entrepriseperiode

Januar 2016 - November 2017