De Gule Stokke

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbød opgaven med restaurering og modernisering af de fredede bygninger “De Gule Stokke” i Nyboder. Et udbud med prækvalifikation og efterfølgende tilbudsgivning med forhandling. Tildelingskriteriet var bedst forhold mellem pris, kvalitet, organisation og bemanding med følgende vægtning: Pris 40% Organisation og bemanding 20% Risikohåndtering 20% Procesbeskrivelse 20% Vi blev indstillet til entreprisen E01 […]