Slotsholmgade 12

Projekt

I Bygningsstyrelsens ejendomme på Slotsholmsgade 12 blev der konstateret forhøjede PCB-værdier i indeklimaet.

PCB-værdierne stammede fra vinduesfugerne og formålet med projektet var derfor, at fjerne, forsegle og genetablere den indvendige del af fugen på de godt 1.600 vinduer.

For at komme til den indvendige fuge skulle det meste af den indvendige aptering omkring vinduet demonteres og senere genmonteres.

Arbejdet skulle udføres under en særdeles stram tidsplan, hvilket krævede nøje planlægning og op imod 20 medarbejdere dagligt, da arbejdet skulle udføres parallelt på op til fire etager.

Der var i projektet desuden stillet høje krav til sikkerhedsgodkendelse af alle medarbejdere da ejendommenes brugere bl.a. består af flere ministerier og departementer.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

Juni 2016 - Oktober 2016

Entreprisesum

6,7 mio.

Totalentreprise

Søndergaard Nedrivning A/S