Slagelse Kommune

Projekt

Opgaven omfattede miljøsanering og nedrivning af 3 eksisterende bygninger i Slagelse Kommune.

Ejendommene var i forfald, og det kunne ikke svare sig at renovere dem. Arbejdet blev udbudt i en pulje med 3 ejendomme og udført i en kontinuerlige arbejdsgangen, under hensyntagen til det omgivende miljø.

Indvendige vægoverflader blev saneret, miljøaffald udsorteret, asbesttag håndteret efter gældende regler mv.

Udover afbrydelse af installationer stod vi for sløjfning af brøndboringer.

Fjerring A/S var rådgivende ingeniør på projektet og bygningerne var miljøscreenet og kortlagt af DGE.

Bygherre

Slagelse Kommune

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

November - December 2015

Entreprisesum

1 mio.