Scala

Projekt

Indvendig rydning samt totalnedrivning af to sammenbyggede bygninger, i alt 17.500 m2. Efterfølgende analysering, myndighedshåndtering samt opgravning af 5.000 tons jord. Vi sanerede ialt 5.000 m2 bly/pcbholdige malinger samt asbestsanering af installationer. Herudover stod vi for etablering, vedlighold & drift af byggeplads samt løbende trafikregulerende foranstaltninger.

Nedrivningsprojektet blev udført indenfor tidrammen på kun 6 måneder på trods af, at der efter projektets start blev konstateret væsentlige mængder af miljøfarlige stoffer, primært bly samt PCB holdige malinger.

Bygherre

Ejendomsselskabet Norden A/S

Hovedentreprenør

Procon A/S

Entrepriseperiode

Jan 2012 - Nov 2012