page_selector

reference_selector

Søg i vores referencer:
Type
Søgeord
totalnedrivning

Totalnedrivning

Med totalnedrivning menes fuldstændig fjernelse af bygninger, inklusiv evt. miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Skal der foretages gravearbejder foretager vi også det, men ellers afleveres grunden pænt ryddet og klar til brug.

read more
selektiv nedrivning

Indvendig nedrivning

Indvendig nedrivning, rydning, stribning eller selektiv nedrivning som det også kaldes i flæng, er vores spidskompetance. Med 60 års erfaring har vi udviklet effektive og hurtige metoder som du kan nyde godt af.

read more
miljoesanering

Miljøsanering

PCB- og blyholdig maling på væggene og asbestfund i lofterne er noget af det, vi bliver tilkaldt for at håndtere. Vi har mange års erfaring og er som én af få virksomheder herhjemme certificeret indenfor miljøsanering.

read more
tagogfacade

Hovedentreprise

Vi bliver ofte brugt som hovedentreprenør på projekter hvor der er omfattende nedrivning og miljøsanering. Ved at opdele projektet i en indledende entreprise for sig, og en ny ved opførelsen, kan bygherre spare både tid og penge.

read more

Jordarbejde2

Jordarbejde

Særligt i forbindelse med totalnedrivninger, bliver vi også bedt om at foretage opgravninger. Vi er vant til at arbejde med forurenet jord og kender miljøkrav til kortlægning, analysering, anmeldelse og bortskaffelse.

read more
nedskaering og afstivning

Øvrige referencer

Når man skal fjerne bærende konstruktioner og dæk, handler opgaven i høj grad også om at kunne sikre en forsvarlig afstivning - det kender vi alt til. Men vi kender også til nedskæring, diamantboring og andre indgreb.

read more