Rådgivning

Godt samarbejde er forudsætningen for et godt projekt. Vi vil gerne byde i fair konkurrence, og bygherren vil gerne undgå dyre ekstraregninger - det kan vi være med til at sikre.

Laveste tilbudspris kan blive den dyreste slutpris

Vi tilbyder hverken projektering eller egentlig bygherrerådgivning, og vil derfor heller ikke pålægges nogen form for rådgiveransvar. Vi vil til gengæld gerne dele ud af vores erfaring, og tilbyder derfor gode råd og vejledning i hvordan du som bygherre eller rådgiver kan styre udenom de værste risici. For det er nemlig ikke unormalt, at store ekstraregninger ender med at fordoble den planlagte pris - men mange af udgifterne kan undgås.

Miljøfarlige stoffer overalt

De seneste år er mængden af miljøfarlige stoffer som bly, PCB, klorerede parafiner og kviksølv eksploderet i forbindelse med nedrivningsprojekter. Det er vores erfaring og vurdering, at stort set alle bygninger opført før 1980'erne indeholder betydelige mængder miljøfarlige stoffer.

Asbest har længe været kendt, men omfanget af de øvrige miljøfarlige stoffer er langt større og meget mere omkostningstungt for bygherren. Og det er nu engang billigere at få det udført på tilbudspris end som ekstraarbejder.

Har vi husket det hele?

Ofte handler det om, at udbudsmaterialet for en nedrivningsopgave ikke altid tager tilstrækkeligt højde for miljøfarlige stoffer, at tidsplanen er urealistisk stram eller at der kun medfølger tegninger over fremtidige forhold samtidig med at beskrivelsen for eksisterende forhold er mangelfuld. Dermed risikerer man som bygherre pludselig at stå med en uforudset stor udgift fordi arbejdet nu skal udføres til listepris i stedet for tilbudspris.

Gode råd betaler sig

Vi er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmijlø, og med 60 års erfaring i godt samarbejde, er det vores erfaring at bygherren kan spare mange penge ved, at rådføre sig med os i tillæg til den almindelige bygherrerådgivning. Er vi med på sidelinjen allerede i den projekterende fase, kan bygherren føle sig mere sikker på, at udbudsmaterialet er tilstrækkeligt omfattende, og dermed undgå de helt store regninger for ekstraarbejder.

Book et møde

Gode råd gratis -  så længe vi holder os indenfor rimelighedens grænser. Er der tale om en generel orientering eller et fyraftensmøde for dine ansatte om, hvad vi nedrivere oplever i branchen, og som I eller jeres bygherre bør være opmærksom på,  så er prisen blot en kop kaffe, samt muligheden for at give tilbud på din næste opgave. Du er også velkommen til at downloade vores guide "Projekteringsfasen - velmente råd og vejledning".