1.400 tilbudsager årligt

Tilbudsafdelingen samt vores projekt- og entrepriseledere, beregner mere end 1.400 sager hvert år. Det er knap 30 tilbud om ugen, eller 6 om dagen. Tilbudsberegning er blevet en stor opgave, hvor der både skal udarbejdes prækvalifikationsmateriale, udarbejdes beskrivelser, laves tidsplaner og meget mere. Der regnes tilbud på totalentrepriser, hovedentrepriser, fagentrepriser samt underentrepriser, dog regner vi som hovedregel ikke til privat kunder.

Stort udbudsmateriale

Et udbudsmateriale består typisk af 200-300 sider med beskrivelser og tegninger, og ud fra det materiale skal vi gennemskue muligheder og risici, beregne affaldsfraktioner- og mængder, samt maskiner, udstyr og mandetimer.

Langt de fleste sager tabes enten fordi kunden har tabt hans sag, fordi udbud er blevet annulleret eller fordi vi tabte til andre bydende på opgaven.

Selektering

Vi er blevet rigtig gode til at selektere i de udbud, vi modtager, og påtager os kun opgaver hvor vi ved, at vi kan afdække og indfri kundernes krav og forventninger med den tid, og med det udstyr, mandskab og kompetencer vi råder over. Kun på den måde kan vi sikre tilfredse kunder og en ordentlig forretning.

Vi har samlet et lille udpluk af udførte opgaver, som du kan se under referencer. På siden kundetilfredshed, kan du læse om hvordan kunderne evaluerer vores indsats.

Ønsker du at modtage et tilbud, kan du kontakte tilbudsafdelingen via mail: udbud@soendergaard.dk. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.