Medlemsskaber

Vores medlemsskaber er med til at fastholde fokus og sikre videreudvikling.

Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

Nedbrydningssektionen står bl.a. bag Nedbrydningsbranchens MiljøKontrolordning, NMK96, som er udarbejdet som led i opfølgning på Miljøstyrelsens "Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97".

Aftalen forpligter medlemmer af Nedbrydningssektionen til at foretage selektiv nedbrydning til at fremme øget genanvendelse af bygge-og anlægsaffald. Endvidere er der i NMK96 opstillet regler for styring af kvalitet, kontrol og miljøsikring. Uvildig kontrol udføres af COWI A/S.

NMK96 skal i øvrigt ses i sammenhæng med bl.a. Miljøministeriets bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, der trådte i kraft den 15. januar 2010.

Vi deltager aktivt i foreningsarbejdet, idet vi har en bestyrelsespost i foreningen. Vi deltager også i udvikling af diverse vejledninger.

Dansk Asbestforening

Dansk Asbestforening er en interesseorganisation under Dansk Byggeri, stiftet i 1994. Foreningen som fungerer som brancheforening for virksomheder, der har specialiseret sig i asbestsanering og lignende saneringsopgaver som fx PCB, bly, kviksølv og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer i bygninger.

Som medlem af foreningen er vi underlagt uvildig løbende kontrol af COWI A/S. Når du vælger os til en saneringsopgave, kan du altså være sikker på at arbejdet bliver udført seriøst og efter gældende love og regler.

Dansk Asbestforening udgiver vejledninger i saneringsarbejde. Download vejledninger.

Vi deltager aktivt i foreningens arbejde, bl.a. med revision af foreningens vejledninger omkring sanering af asbest, PCB og bly.

European Demolition Association

Også kaldet EDA, blev grundlagt i 1978 og er en sammenslutning af europæiske nedrivningsvirksomheder. Foreningens formål er, at samle branchen omkring standarder, nye maskiner, udstyr og processer, ligesom nye muligheder for genanvendelighed vil blive oplyst. Læs mere på EDA's hjemmeside.

Global Compact

Som et synligt bevis på, at vi tager samfundsansvar alvorligt, er vi blevet tilsluttet Global Compact og støtter dermed de ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vores medlemsskab kan ses på Global Compacts hjemmeside , og vores årlige redegørelse "Communication on Progress" kan læses på "Download siden".

Byggeriets Samfundsansvar

Foreningen arbejder for at gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og forretning [god governance] til fundamentet for sund konkurrence i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen. Læs mere på hjemmesiden: www.byggerietssamfundsansvar.dk

Vi arbejder ud fra, at samfundsansvar er en kilde til at skabe mere værdi i virksomheden ved at bringe forretningen på forkant med kundernes og samfundets forventninger. Det skærper virksomhedernes innovationsevne og konkurrencekraft. Medlemskabet af Byggeriet Samfundsansvar er en naturlig forlængelse af vores medlemsskab af Global Compact.