Oehlenschlægersgades Skole

Projekt

Kort om projektet

Oehlenschlægersgades Skole har gennemgået en bæredygtig helhedsrenovering og udbygning.

  • Skolen ligger i en tæt bykontekst midt på Vesterbro og består af en sammensætning af bygninger opført i forskellige tidsperioder. Udvidelsen og omdisponeringen af skolens funktioner skal derfor forbedre logistiske og arealmæssige udfordringer.
  • Skolen er udvidet med en ny bygning i 5 etager mellem fritidshjemmet Saxoly og den gamle bevaringsværdige gymnastiksal mod Saxogade.
  • Den nye bygning indeholder kulturelle og aktive tilbud og åbnes op for fleksibel brug for borgere udenfor skolens åbningstider.
  • Renoveringen omfatter alle bygninger; både indvendige og udvendige overflader, energirenovering, klimatilpasning med LAR, kvalitetsforøgelse af det termiske indeklima og tilføjelse af tilgængelighedstiltag.
  • I helhedsrenoveringen har der været stort fokus på at skabe et tilfredsstillende indeklima mht. luft, lys og akustik i undervisningsrummene med bla. mekanisk ventilation i basislokaler for et bedre indeklima. Alt sammen med til at give børnene en bedre skoledag
  • Projektet er pilotprojekt ift. bæredygtighed, som indebærer et øget fokus på bl.a. genbrug af materialer samt anvendelse af København Kommunes bæredygtighedsværktøj.
  • Projektet er udført under det strategiske partnerskab TRUST.

Om TRUST

Oehlenschlægersgades Skole (OEH) gennemgår en større bæredygtig helhedsrenovering og udbygning i det strategiske partnerskab TRUST under ByK København.

Formålet med TRUST er at højne kvaliteten og funktionaliteten i byggeriet, ved at man i samarbejde fra start til slut i processen kan inddrage alles erfaringer for optimering og procesudvikling. Et bedre samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører øger produktiviteten og mindsker risikoen for fejl og uønskede ekstra krav. Ved inddragelse i projekterne fra starten er der en rigtig god mulighed for at kortlægge ressourcer, som evt. kan genbruges i det fremtidige eller andre projekt. På OEH har der været en dybdegående millø- & ressourcekortlægning i samarbejde med Dominia A/S.

Tæt bebygget område kræver logistik og koordinering

Arbejdet er blevet udført i et meget tæt bebygget område på Vesterbro hvor logistik og koordinering har været en vigtig succesfaktor.

Vi har håndteret en totalrydning og miljøsanering af 10.000 m2 hvoraf over 20.000 m2 overflade blev afrenset for primært PCB. Fuger og beton er håndteret som PCB-holdigt via RGS Nordic til Holland og en del af elementerne er nedkranet på grund af de snævre arbejdsforhold.

Siden 2017 har vi udført en række øvrige strategiske samarbejdssager for samlet 25 mio. fordelt på 9 projekter, heri har der på alle projekter været en del forarbejde og projekteringsmøder samt miljø- og ressource kortlægning i samarbejde med Dominia og Enemærke & Petersen som en del af samarbejdet.

Genbrug

Klassiske upcyclings elementer såvel som nyskabende upcyclings elementer er blevet genbrugt på denne sag.

Spærkonstruktion:
I vores ReSkur projekt har vi genbrugt spærkonstruktioner som de nye bærende elementer på Holbergskolen. Ved at genbruge og optimere disse elementer har vi ikke kun reduceret affaldsmængden, men også skabt en stærk og holdbar struktur.

Betonrevolution:
Vores samarbejde med RGS Nordic førte til en banebrydende metode. Vi anvender gammel beton som tilslag til ny beton, hvilket ikke kun mindsker miljøpåvirkningen, men også skaber en mere robust og bæredygtig betonløsning.

Lamper med liv:
Fischer Lighting’s LED Teknologi Gamle lamper får nyt liv gennem Fischer Lighting’s innovative tilgang. Ved at integrere den seneste LED-teknologi genanvender vi materialer og skaber samtidig energieffektive og æstetisk tiltalende belysningsløsninger.

Tagterrasse med historie:
Selv vores gamle undertag har fundet en ny bestemmelse. Efter omhyggelig demontering og termobehandling er det nu en bæredygtig belægning på en tagterrasse på Københavns Kommunes genbrugsstation i Sydhavnen. Vi genanvender ikke kun materialer, vi genopfinder dem.

Projektering af opgaven startede allerede i 2017, hvor Søndergaard A/S udførte destruktive undersøgelser i samarbejde med Enemærke & Petersen og Dominia. Vi udførte blandt andet en større forundersøgelse af indtrængningen af PCB i konstruktionerne og en fuld miljøkortlægning.

Bygherre

Københavns kommune

Hovedentreprenør

Enemærke & Petersen (TRUST)

Entrepriseperiode

2017