Oehlenschlægersgades Skole

Projekt

Oehlenschlægersgades Skole har gennemgået en bæredygtig helhedsrenovering og udbygning.

Skolen ligger i en tæt bykontekst midt på Vesterbro og består af en sammensætning af bygninger opført i forskellige tidsperioder. Udvidelsen og omdisponeringen af skolens funktioner skal derfor forbedre logistiske og arealmæssige udfordringer.

Skolen er udvidet med en ny bygning i 5 etager mellem fritidshjemmet Saxoly og den gamle bevaringsværdige gymnastiksal mod Saxogade. Den nye bygning skal indeholde kulturelle og aktive tilbud og åbnes op for fleksibel brug for borgere udenfor skolens åbningstider.

Renoveringen omfatter alle bygninger; både indvendige og udvendige overflader, energirenovering, klimatilpasning med LAR, kvalitetsforøgelse af det termiske indeklima og tilføjelse af tilgængelighedstiltag.

Projektet er pilotprojekt ift. bæredygtighed, som indebærer et øget fokus på bl.a. genbrug af materialer samt anvendelse af København Kommunes bæredygtighedsværktøj.

Projektet er udført under det strategiske partnerskab TRUST.

Bygherre

Københavns kommune

Hovedentreprenør

Enemærke & Petersen (TRUST)

Entrepriseperiode

?