Nationalmuseet

Projekt

I forbindelse med efterisolering af tagrummet på hele Nationalmuseet stod Slots & Ejendomsstyrelsen overfor en omfattende asbestsanering.

Vi vandt udbuddet på asbestsaneringen og blev i samarbejde med bygherrerådgiveren Arkitema, også tilvalgt til at forestå efterisoleringen.

Alle arbejder blev udført under stor hensynstagen til artefakter, museumsgenstande, personale og de mange gæster således, at alle område i hele perioden var åbne og afskærmet fra arbejdet.

Bygherre

Slots & Ejendomsstyrelsen

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

Januar 2014 - April 2014

Entreprisesum

1,5 mio