page_selector

Politik

Vores certificeringer indenfor kvalitetsledelse, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse stiller krav om en nedskrevet politik indenfor alle tre områder.

Politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø:

Søndergaard Nedrivning A/S vil være den foretrukne partner for såvel det private som det offentlige marked og vil gennem forudseenhed og grundig planlægning sikre, at arbejdet bliver leveret hurtigt, enkelt og effektivt. Vi vil samtidig være en virksomhed, som er kendt for et stort fokus på kvalitet, miljø, og arbejdsmiljøarbejdet.

Vi forpligter os derfor til:

  • altid at have kunden i fokus og løbende evaluere og forbedre vores ydelser
  • at håndtere alle henvendelser seriøst og professionelt og at have en positiv og konstruktiv dialog med alle interessenter
  • at overholde alle gældende og relevante regler indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
  • at undgå forurening, arbejdsskade og arbejdsrelateret sygdom
  • løbende at forbedre miljø- og arbejdsmiljøarbejdet ved at opstille målsætninger og tilhørende handlingsplaner, som regelmæssigt gennemgås og evelueres
  • aktivt at motivere og inddrage medarbejdere i kvalitet, miljø og arbejdsmiljøarbejdet
  • at sikre genbrug i så stort et omfang som det er muligt i henhold til NMK96
  • at sikre, at politikken er kendt af alle medarbejdere og samarbejdspartnere, og at den efterleves i hele virksomheden.

Politikken gennemses og bliver eventuelt tilrettret en gang årligt under inddragelse af vore medarbejdere.

Politikken udgør grundlaget for vores ledelsessystem. Systemet består af en række procedurer som er beskriver de retningslinjer der gælder for vores aktiviteter fra tilbud til aflevering. Systemets anvendelsesområde udgør hele landet.