page_selector

Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Høj kvalitet betyder for os, at vi gør vores bedste for at afdække og indfri de krav og forventninger vore kunder har til os - fra den første kontakt, til ordene; "Tak for denne gang". Vi gennemfører løbende kundetilfredshedsundersøgelser, og selvom vi de sidste halvandet år kun har haft "tilfredse" eller "meget tilfredse" tilbagemeldinger, så er vi opsatte på hele tiden at sætte, forfølge og dokumentere nye forbedringsmål.

Mestre i sortering og genbrug

Som medlem af Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri er vi forpligtet til at overholde brancheaftalen NMK96. Ifølge den skal vi genbruge mindst 80 % af byggematerialerne og maksimalt køre 5 % til deponi. Det lever vi fint op til, når vi som i 2013 genbrugte 89,1 % og kørte kun 4,5 % til deponi. COWI A/S udfører uvildig stikprøvekontrol med at aftaler og lovgivning overholdes.

Arbejdsmiljø dækker også trivsel og kommunikation

Vi er en mandskabstung branche, og vi lever af glade og dygtige medarbejdere. Fokus på trivsel og uddannelse, samt et sikkert og sundt arbejdsmiljø er derfor parametre som vi er særligt opmærksomme på. Dette fokus har vi styrket ved bl.a. at have to fuldtidsansatte i vores KMA-afdeling, hvis opgave alene er, at udvikle og vedligeholde vores kvalitets-, miljø og arbejdsmiljøarbejde. For at lette kommunikationen er det et krav i vores virksomhed, at alle skriver og taler dansk.

Omfattende kontrol

Som certificeret virksomhed, er vi underlagt løbende kontroller med hensyn til, om vi fortsat lever op til kravene i de standarder vi er certificeret efter. Herudover kommer vores KMA-afdeling dagligt på byggepladskontrol for, at sikre at love og regler bliver overholdt, og endelig er vi gennem Nedbrydningssektionen og Dansk Asbestforening tilsluttet uvildig kontrol hvor rådgivningsvirksomheden COWI A/S løbende kommer på uanmeldte byggeplads besøg. Sluttelig, men ikke mindst, er vi også underlagt kontrol af bygherre, rådgiver, Kommune og Arbejdstilsyn. 

Stærke kompetencer

Erfaringer i KMA-afdelingen spænder lige fra tunnel- og broarbejde under og over Storebælt, Københavs Metro til nybyggeri i nogle af danmarks største entreprenørvirksomheder. Vi sikrer løbende efteruddannelse af afdelingens medarbejdere, som bl.a. har opnået kompetencer som underviser på arbejdsmiljøuddannelsen, sikkerhedskoordinering, Lead Auditor og andre relevante uddannelses- og certificeringsforløb, herunder også indenfor miljøret og entrepriseret.